Naručite uslugu:

Osiguranje i kontrola kvaliteta

 

Optičkim mernim sistemima ATOS i TRITOP detaljno se određuje trodimenzionalni oblik celih objekata ili njihovih pojedinih delova koji su od posebne važnosti. U zavisnosti od tipa analize i željenih rezultata sprovodi se:

  • Određivanje odstupanja rezultata digitalizacije u odnosu na CAD model
  • Kontrola ispunjavanja zadatih tolerancija oblika i položaja
  • Upoređivanje oblika proizvoda sa prototipom ili uzorkom
  • Virtuelna montaža digitalizovanih delova

Pomoću ATOS-a i TRITOP-a lako se izrađuju tipični merni izveštaji (ispravno/neispravno) koji su uobičajeni za konvencionalne merne sisteme. Pored toga što se uklapa u postojeće menadžersko iskustvo, detaljna optička 3D digitalizacija sa ATOS i TRITOP mernim sistemima pruža i mnogo dodatnih pogodnosti, tako da olakšava pronalaženje uzroka netačnosti i optimizaciju proizvodnje. Tipične primene kod obrade lima ili izlivanja metalnih i plastičnih delova, kao i u alatničarstvu, su sledeće:

  • Provera i poboljšavanje alata i uređaja
  • Kontrola oblika prototipova i probnih serija kod optimizacije proizvodnje
  • Osiguranje kvaliteta serijske proizvodnje periodičnom kontrolom uzoraka
  • Stopostotna automatizovana kontrola serije posebno zahtevnih proizvoda

Primeri >>

Osiguranje i kontrola kvaliteta i automatizovana kontrola serija sistemima ATOS i TRITOP

topomatika logo