Analiza deformacija

 

Poznavanje ponašanja objekata pod uticajem opterećenja neophodno je za razvoj novih proizvoda i analizu postojećeg stanja. Uobičajena su merenja polja deformacija mašinskih delova u svrhu procene njihove čvrstine. Analizom uzoraka u kidalicama određuju se mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija čije utvrđivanje je veoma bitno.

U procesu obrade značajno se menjaju oblik i osobine materijala - karakteristične su toplotne deformacije kod zavarivanja, ili stanjivanje i pucanje lima kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulaciju različitih procesa pri kojima je eksperimentalna verifikacija izuzetno važna.

U rešavanju ovih zadataka na raspolaganju je niz vrhunskih mernih sistema:

  • TRITOP je posebno pogodan za precizno merenje deformacija velikih konstrukcija
  • PONTOS omogućava analizu brzih dinamičkih procesa kao što su gibanje ili vibracije
  • ARAMIS je namenjen detaljnoj analizi polja pomaka i raspodele deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije), ili određivanju mehaničkih osobina materijala
  • ARGUS je sistem za analizu obrade lima savijanjem, a služi za kontrolu procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mesta
  • ESPI je laserski interferometrijski uređaj za precizno utvrđivanje izrazito malih pomaka i deformacija

Primeri >>

Analiza deformacija: merenje polja pomaka i deformacija, određivanje mehaničkih svojstava materijala

topomatika logo