Naručite uslugu:
Zatražite uslugu merenja 3D oblika, pomaka i deformacija
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: digitalizacija@topomatika.rs, deformacije@topomatika.rs

 

3D vizualizacija antičkog brončanog kipa Apoxyomenos >>

 

Precizno beleženje oblika skulpture moguće je jedino ako se trodimenzionalnom digitalizacijom odredi položaj izuzetno velikoga broja tačaka s njezine površine...(više...)

  Trodimenzionalna vizualizacija u umetnosti: Apoxiomenos
 

Trodimenzionalna vizualizacija u stomatologiji >>

 

Visokom tačnošću beleži se oblik i prostom oku nevidljivih detalja, tako da se 3D skener ATOS uspešno primenjuje u stomatologiji. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji...(više...)

  Trodimenzionalna vizualizacija u stomatologiji: model zubala
 

Fotogrametrijsko snimanje gajete - 3D vizualizacija >>

 

Modernim metodama 3D snimanja i modelovanja pomoću računara izrada novog drvenog broda prema preciznom modelu postojećeg broda značajno je ubrzana. 3D merni rezultat olakšava projektovanje nove gajete...(više...)

  3D fotogrametrijsko merenje i trodimenzionalna vizualizacija u brodogradnji
 

Trodimenzionalna vizualizacija turbina hidroelektrana >>

 

Topomatika d.o.o. provela je 3D merenja u više hidroelektrana. Rezultati omogućuju izradu preciznog kompjuterskog modela turbina i analizu ovih vrlo složenih objekata...(više...)

  Trodimenzionalna vizualizacija turbina hidroelektrana
 

Trodimenzionalna vizualizacija i arhiviranje spomenika kulture

 

U pilot projektu Ministarstva kulture RH i regionalnog konzervatorskog ureda u Šibeniku dokumentovali smo šibensku katedralu Sv. Jakova, zaštićeni spomenik sakralne arhitekture uvršćen u svetsku baštinu UNESCOa.

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija detalja fasade šibenske katedrale
 

3D vizualizacija i reprodukcija skulptura šibenske katedrale

 

U okviru CSU-ovog istraživanja primene novih tehnologija, za vreme restauracijskih radova na šibenskoj katedrali realizirali smo projekt snimanja, 3D modelovanja i reprodukcije skulptura Navještenja i 12 apostola.

  Trodimenzionalna vizualizacija skulptura šibenske katedrale
 

Trodimenzionalna digitalizacija motorne jahte

 

Sustavom TRITOPCMM fotogrametrijski je snimljena motorna jahte u proizvodnoj hali u cilju 3D vizualizacije zbog pračenja i arhiviranja promena koje su izvršene tokom procesa proizvodnje.

  3D fotogrametrija u brodogradnji: snimanje motorne jahte
 
 
topomatika logo