ATOS - vrhunski 3D digitalizator

 

Mobilni optički merni uređaj zasnovan je na principu triangulacije. Radi tako što na objekat koji merimo projektuje uzorke paralelnih linija i snima ih pomoću dve kamere. Za svaki pojedini piksel u kamerama se visokom preciznošću određuju trodimenzionalne koordinate i pripadajuće tačke sa snimane površine.  Time se stvara poligonalna mreža koja detaljno opisuje formu digitalizovanog objekta. Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji s dve kamere, visokokvalitetni skenovi površine objekta mogu se dopuniti taktilno izmerenim tačkama. ATOS-ova merna sonda svojim mogućnostima, pouzdanošću i lakoćom korišćenja daleko premašuje mobilne trokoordinatne uređaje (merne ruke).

Merni sistem ATOS  pomoću trodimenzionalne digitalizacije određuju na objektima svih veličina i složenosti sledeće vrednosti:

  • Visokoprecizne 3D koordinate
  • Odstupanja kompletne površine od CAD-a
  • Analize duž preseka ili ivica
  • Ukupni merni izveštaji

Izuzetne performanse, visoka rezolucija  detalja i širok raspon mernih područja omogućuju efikasno i precizno prikupljanje i prikazivanje podataka za:

  • Kontrolu kvalitete
  • Reverzni inženjering
  • Brzu izradu prototipova
  • Brzo glodanje i brzu izradu alata
  • Digitalno modelovanje i montažu

ATOS Triple Scan >>

ATOS Compact Scan >>

ATOS ScanBox >>

ATOS Core >>

primeri >>

Mobilni merni uređaj ATOS: 3D digitalizator na principu triangulacije

topomatika logo