Testiranje sistema aktivne sigurnosti pešaka >>

 

Pri merenju kinematike delovanja sistema aktivne sigurnosti pešaka optičkim mernim sistemom PONTOS HS mereno je gibanje pokrova motora u testu simulacije kontakta glave pešaka sa aktiviranim pokrovom... (više...)

  Sigurnost pešaka - sistem aktivne sigurnosti
 

Dinamička analiza uređaja za obradu metala deformisanjem >>

 

Optičkim 3D dinamičkim merenjem pomaka beskontaktnim stereo sistemom PONTOS može se znatno povećati vek trajanja alata, smanjiti troškovi proizvodnje i optimizovati proizvodni procesi... (vise...)

  PONTOS merenje u proizvodnom okruženju
 

3D deformacije brisača vetrobranskog stakla

 

Deformacijsko merenje i analiza dinamičkog ponašanja i 3D pomaka brisača vetrobranskog stakla sistemom PONTOS omogućava poboljšanje performansi.

  3D analiza pomaka i deformacija brisača
 

Dinamičko merenje pomaka kod bočnog sudara:

 

Sistemom PONTOS merena je deformacija suvozačkih vrata i B-stuba školjke ličnog automobila kod simuliranog bočnog sudara. Već kod brzine od 50 km/h B-stub ulazi i do 400 mm u unutrašnjost putničke kabine.

  Video ilustruje rezultate high-speed merenja deformacija kod simuliranog bočnog sudara.
 

Smerovi pomaka i trajektorije kod testiranja sigurnosti putnika

 

Svestranost PONTOS optičkog sistema za merenje pomaka ilustrovana je na primeru merenja simuliranog sudara vozila koje se kretalo brzinom od 25km/h.

  Video prikazuje vektore apsolutnog pomaka i trajektorije kod simuliranog sudara
 
 
topomatika logo