PONTOS - sistem za dinamičku trodimenzionalnu analizu

 

PONTOS je optički merni uređaj koji služi za precizno određivanje položaja, gibanja i deformacija konstrukcija ili njihovih delova.

Dve brze digitalne kamere omogućavaju praćenje dinamičkih pojava u prostoru. Rezultat merenja su trodimenzionalne koordinate, pomaci, brzine i ubrzanje neograničenog broja mernih markera. Složenija merenja i obrada rezultata neuporedivo su jednostavnija i brža nego kod konvencionalnih mernih sistema. Budući da je merenje beskontaktno, nema štetnih uticaja koji kod brzih dinamičkih procesa mogu znatno iskriviti rezultate.

Tipične primjene su:

  • Analiza dinamičkog ponašanja konstrukcija
  • Praćenje složenih gibanja
  • Analiza vibracija
  • Testovi sudara (crash testovi)
  • Merenje deformacija aerodinamički opterećenih konstrukcija
  • Verifikovanje simulacija

Razvoj modernih proizvoda zahteva dobro razumevanje dinamičkih svojstava.

PONTOS znatno skraćuje postupak merenja, a dobra vizuelizacija rezultata omogućava jednostavnu i intuitivnu analizu ponašanja celih konstrukcija ili njihovih delova.

Primeri >>

Optički mjerni uređaj PONTOS: trodimenzionalna analiza pomaka i vibracija, praćenje dinamičkih pojava u prostoru

topomatika logo