Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

ATOS ScanBox 4105 - najnovija ćelija za automatizovanu inspekciju malih objekata

 

Na 58. međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu izložićemo najnoviju iz serije uspeššnih GOM automatizovanih mernih ćelija - ATOS ScanBox 4105. Najmanja ATOS ScanBox merna ćelija, sa integrisanim najmodernijim ATOS Core 3D skenerom, idealna je za automatizovano merenje i kontrolu malih i srednjih objekata .

 

ATOS ScanBox 4105

je najmoderniji optički 3D merni uređaj za potpuno automatizovanu 3D digitalizaciju i inspekciju. Povezuje optimizovane industrijske komponente, mobilnost i maksimalnu pouzdanost u 3D standardizovanu mernu ćeliju. Hardver uključuje i robota, rotacioni stol i kompjuter za obradu rezultata. Ključni deo je kompaktan, robotski upravljan ATOS Core 3D skener za brzo i precizno beskontaktno merenje. ATOS ScanBok 4105 ima i sopstvene ugrađene točkove pa se može jednostavno premeštati. Za rad je potrebno samo napajanje električnom energijom.
 

Virtualna merna prostorija (VMR)

To je softver za planiranje merenja i centralna kontrolna jedinica za sve elemente ATOS ScanBoxa 4105. Jednostavan i pouzdan interfejs omogućava potpunu kontrolu robota za koju nije potrebno specifično znanje programiranja. Programiranje, kompletnu kontrolu i izveštavanje možete pripremiti unapred, bez blokiranja sistema .

 

"Kiosk Interface"

Interfejs za jednostavnu interakciju sa mernim uređajem automatski upravlja postupkom merenja i kontrole. Manja interakcija sa korisnikom, uz visoku preciznost i kvalitet rezultata, garantuje i zaštitu mernih parametara, podataka i operativnog sistema.

 

Fotogrametrija

ATOS Core se može nadograditi tako da uključuje potpuno automatizovanu fotogrametriju koja daje precizan referentni sistem za 3D skeniranje, štedi vreme i smanjuje troškove. Fotogrametrija je potpuno integrisana u ATOS Professional softver.

 

Za male i srednje velike objekte

ATOS ScanBok 4105 daje nove mogućnosti efikasne automatizacije za manje merne volumene. Pogodan je za potpuno automatizovanu 3D digitalizaciju i inspekciju malih i srednjih objekata do 100 kg i dimenzija do 500 mm. Primena uključuje kontrolu kvaliteta u proizvodnji keramičkih, livenih i plastičnih delova.

 

Kratki rokovi isporuke

ATOS ScanBok 4105 dostupan je odmah! Postavljanje ne zahteva nikakvu posebnu pripremu. Rokovi isporuke su kratki. Uključena je izjava o usklađenosti, sva dokumentacija, obuka i lokalna podrška korisnicima. To skraćuje vreme potrebno za implementaciju i smanjuje troškove održavanja.

 
   

 

 
topomatika logo