ARAMIS - sistem za trodimenzionalnu analizu deformacija

 

Ovo je optički merni sistem zasnovan na principu objektnog raster postupka. Služi za merenja trodimenzionalne promene oblika i raspodele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformisanih objekata. Primenjuje se u analizi čvrstine konstrukcija, određivanju osobina materijala, verifikaciji i usavršavanju numeričkih proračuna, itd. Pogodan je za analizu objekata iz metalnih, kompozitnih, gumenih, drvenih i drugih materijala.

ARAMIS beskontaktno i s visokom tačnošću određuje:

  • Oblik snimanog objekta
  • Polje trodimenzionalnih pomaka
  • Polje tenzora deformacija i naprezanja
  • Svojstva materijala

Za razliku od tenzometara ili ekstenziometara koji daju pojedinačne merne vrednosti, ARAMIS određuje raspodelu deformacija po celom analiziranom području, što omogućava bolje razumevanje ponašanja materijala i konstrukcija.

ARAMIS analizira:

  • Osobine materijala na visokim ili niskim temperaturama
  • Ponašanje spojeva i kontakata
  • Širenje pukotina
  • Deformacije izazvane toplotom
  • Deformacije kod obrade ili zavarivanja materijala, itd.

Primeri >>

ARAMIS merni sistem: 3D analiza deformacija

topomatika logo