ARGUS - sistem za optičku analizu oblikovanja lima

 

ARGUS meri promene oblika lima tokom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate tačaka s površine oblikovanog lima i raspodele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala. U FLC dijagramima upoređuje se da li izmerene deformacije leže ispod ili iznad krive granične deformabilnosti primenjenog materijala i time određuje kritična područja i faktore sigurnosti.

ARGUS doprinosi optimizaciji procesa oblikovanja limova pomoću:

  • brzog otkrivanja područja s kritičnim deformacijama
  • rešavanja složenih problema oblikovanja
  • verifikacije numeričkih simulacija

Optička analiza oblikovanja lima ARGUS-om omogućava tačno i brzo merenje deformacija objekata različitih veličina i to sa izuzetno visokom mernom rezolucijom. S lakoćom se analizira i po nekoliko stotina hiljada mernih tačaka.

ARGUS omogućava analizu izrade proizvoda od čeličnih, aluminijumskih i ostalih limova ili npr. cevi kod procesa oblikovanja visokim unutrašnjim pritiskom. Raspodele deformacija i smanjenja debljine materijala prikazuju se trodimenzionalno po celoj površini objekta ili po pojedinim presecima. FLC dijagrami pružaju brzu procenu ispravnosti konstrukcije.

Primeri >>

ARGUS - 3D analiza oblikovanja limova

topomatika logo