Optimizacija alata za oblikovanje lima

 

Sistem ARGUS ubrzava optmizaciju procesa oblikovanja lima uz istovremenu proveru faktora sigurnosti. Primer prikazuje uspešnu modifikaciju alata za štancanje zahvaljujući merenju sistemom ARGUS.

  ARGUS: Optimizacija alata za štancanje lima
 

Provera numeričkih simulacija oblikovanja lima

 

Tokom razvoja proizvodnje metalnog poklopca prtljažnika rutinski se sprovode numeričke simulacije oblikovanja lima. ARGUS softver olakšava upoređivanje rezultata analize deformacija i FEM analizu.

  Provera numeričkih simulacija oblikovanja lima - poklopac prtljažnika