ATOS - merni postupak

 

Postavljanje uređaja

ATOS je potrebno postaviti na stativ i potom usmeriti prema objektu koga želimo analizirati. Za ovo nije potrebna dodatna oprema za precizno pozicioniranje, a ukoliko se želi automatsko merenje ATOS se postavlja na robotsku ruku.

Merenje

Jakim projektorom se na objekat ispitivanja projektuju uzorci gustih paralelnih linija i snimaju se pomoću dve digitalne kamere. Dodatna taktilna merenja izvode se optičkom sondom. Lakoća rada sa ATOS-om je u tome da uređaj nije neophodno kalibrirati jer se ovo odvija samostalno. Takođe, uticaji okoline kao što su vibracije ili promene osvetljenja ne utiču na merenje jer ATOS ovo samostalno reguliše.

Obrada

Za svega nekoliko sekundi ATOS softver izračunava visokoprecizne 3D koordinate i do četiri miliona mernih tačaka koje se nalaze na površini objekta koji ispitujemo. Pored oblika površine, na raspolaganju su i podaci o ivicama i provrtima.

Rezultati

Svaki pojedinačni postupak merenja kao rezultat pojavljuje se u zajedničkom koordinatnom sistemu, tako da uvek postoji kompletan uvid u celinu. Površine objekata koje smo merili su digitalizovane i lake za poređenje sa CAD modelom, kao i za izračunavanje odstupanja oblika. Za dalju obradu i trodimenzionalni model i rezultati poređenja lako se eksportuju u uobičajenim formatima.

Primeri >>

 

 

ATOS na robotu - automatizovano merenje u automobilskoj industriji:
Tokom jedne sekunde ATOS projektuje niz linija na merni objekat ...
... i meri do 4 miliona trodimenzionalnih mernih tačaka u svakom snimku.
Detaljan merni rezultat obezbeđuje preciznu kontrolu oblika ili izradu CAD modela.
topomatika logo