ATOS merni senzor (Touch Probe)

 

Mnogi merni zadaci zahtevaju kombinaciju 3D digitalizacije kompletnih površina i merenja pojedinačnih tačaka. GOM merni senzor dostupan je kao dodatak na 3D digitalizator ATOS za:

  • Merenje kompletnih površina i merenje pojedinačnih tačaka
  • Merenje teško dostupnih područja
  • Direktno upoređivanje sa CAD podacima
  • Merenje geometrijskih elemenata
  • Brzo merenje pojedinačnih tačaka
  • "Online" poklapanje

GOM merni senzor je set kalibriranih referentnih tačaka koje ATOS sistem optički prati u prostoru. ATOS generiše poligonalnu mrežu kompletne površine s 3D koordinatama i orjentacijom merne sonde.

Jedino je pomoću ATOS dinamičkog referenciranja moguće slobodno pomerati i pozicionirati objekat merenja ili merni senzor. Ni objekt niti senzor ne moraju biti fiksirani za vreme mjerenja što omogućava jednostavno merenje sa svih strana bez ponovnog komplikovanog učvršćivanja senzora ili objekta.

Merenja ATOSom i mernim senzorom sprovode na isti način i u okviru istog programskog paketa tako da nema potrebe za dodatnim hardverskom komponentama ili sistemima za praćenje. To omogućava brze prelaze između merenja i analize površina i pojedinačnih tačaka.

Dostupno je pet standardnih veličina senzora za merenje malih i velikih objekata, a korisnik može kreirati i vlastiti senzor za pojedine merne zadatke.

Celi članak: ATOS mjerno ticalo (Touch Probe) (HR) >>

Merenje GOM senzorom (touch probe), dostupnim kao dodatak na 3D digitalizator ATOS

topomatika logo