3D digitalizacija i rekonstrukcija površine složenih objekata >>

 

Razvoj novih proizvoda ili alata često se zasniva na postojećim proizvodima ili fizičkim modelima koje treba digitalizovati i rekonstruisati u nekom od CAD sistema kako bi se dobio model za daljnje projektovanje...(više...)

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija površine složenog objekta
 

Trodimenzionalna digitalizacija turbina u hidroelektranama >>

 

Optički 3D merni sistemi ATOS i TRITOP izuzetno su precizni i primenjivi i u teškim uslovima. Topomatika d.o.o. digitalizovala je turbine u više hidroelektrana...(više...)

  Trodimenzionalna digitalizacija turbina u hidroelektranama
 

3D digitalizacija antičke bronzane statue Apoksiomen >>

 

Precizno beleženje oblika skulpture moguće je jedino ako se trodimenzionalnom digitalizacijom odredi položaj izuzetno velikog broja tačaka s njene površine...(više...)

  Trodimenzionalna digitalizacija antičke bronzane statue Apoksiomen
 

Primena trodimenzionalne digitalizacije u stomatologiji >>

 

Optički merni sistem ATOS visokom tačnošću beleži oblik običnom oku nevidljivih detalja, tako da se uspešno primenjuje i u stomatologiji. Postupak je naročito koristan u zubnoj protetici i ortodonciji...(više...)

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija u stomatologiji
 

Rekonstrukcija CAD modela plastične boce

 

Detaljnom 3D digitalizacijom postojećeg uzorka plastične boce pomoću ATOSa i rekonstrukcijom u Geomagic Studiju za kratko vreme smo dobili CAD model koji u potpunosti odgovara fizičkom originalu boce.

  Rekonstrukcija CAD modela plastične boce
 

Detaljna kontrola izlivene klinaste kopče sistemom ATOS

 

Digitalizacija tela i klina izlivene klinaste kopče omogućava detaljnu kontrolu geometrije. Poređenjem sa CAD modelom određujemo nepravilnosti oblika proizvedenih delova, a virtuelnim sklopom analiziramo probleme montaže.

  Virtuelno montirani sklop klinaste kopče dobijen digitalizacijom tela i klina kopče
 

Vizuelizacija i arhiviranje arhitektonskih spomenika

 

U pilot projektu Ministarstva kulture RH i regionalnog konzervatorskog odseka u Šibeniku dokumentovali smo katedralu Svetog Jakova u Šibeniku, zaštićeni spomenik sakralne arhitekture uvršten u svetsku baštinu UNESCOa.

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija detalja fasade šibenske katedrale
 

3D vizuelizacija i reprodukcija skulptura Šibenske katedrale

 

Tokom radova na restauraciji Šibenske katedrale realizovali smo projekat snimanja, 3D modelovanja i reprodukcije skulptura Navještenja i 12 apostola u okviru CSU-ovog istraživanja primene novih tehnologija.

  Trodimenzionalna vizuelizacija skulptura Šibenske katedrale
 

Digitalizacija oštećenog poklopca reduktora

 

Radi izrade novog, oštećeni poklopac reduktora skeniran je optičkim mernim sistemom ATOS. Rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobijen je precizan CAD model digitalizovanog poklopca reduktora.

  CAD model oštećenog poklopca reduktora
 

3D digitalizacija prototipa naočara

 

Prototip naočara skeniran je 3D skenerom ATOS radi izrade CAD modela za proizvodnju. CAD model skeniranih naočara izrađen je programskim paketom Geomagic Studio i upoređen s digitalizovanim prototipom.

  Upoređivanje CAD modela s rezultatom digitalizacije prototipa okvira naočara
 

Rekonstrukcija oštećenog rotora centrifugalne uljne pumpe

 

Na osnovu rezultata digitalizacije oštećenog rotora pumpe skenerom ATOS rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobijen je precizan CAD model celog rotora.

  Rekonstrukcija oštećenog rotora uljne pumpe - CAD model
 
 
topomatika logo