3D vizuelizacija, analiza i arhiviranje

 

Optički 3D merni uređaji ATOS i TRITOP omogućavaju brzo, jednostavno i precizno beleženje oblika različitih objekata nezavisno od materijala, veličine ili složenosti. Ovi 3D merni sistemi su prenosivi i robusni pa merenje nije ograničeno na laboratoriju, već se lako sprovodi na terenu. Detaljan oblik objekata ostaje sačuvan u računaru što uz mnogobrojne programske funkcije omogućava niz različitih područja primene kao što su:

  • Razvoj proizvoda
  • Rekonstrukcije
  • Dizajn
  • Spomenici
  • Arhitektura
  • Stomatologija
  • Medicina

U dizajnu i razvoju proizvoda trodimenzionalna digitalizacija se koristi za analizu sopstvenih ili konkurentskih proizvoda. Moguća su virtuelna sklapanja sklopova u računaru čime se proverava kako se delovi uklapaju u celinu. Arhiviranje oblika objekata ima bitnu ulogu u zaštiti spomenika i vrednih građevina, u industrijskoj primeni, kao i u medicini, naročito u stomatologiji.

Rezultati trodimenzionalne digitalizacije omogućavaju izuzetno realistične prezentacije, vizuelizacije i animacije. Uzastopnom digitalizacijom objekata tokom vremena i upoređivanjem rezultata prate se sve pojave oštećenja, a detaljni rezultati olakšavaju planiranje i pripremu popravki.

Primeri >>

3D vizuelizacija, analiza i arhiviranje u brodogradnji, umetnosti, zaštiti spomenika ...

topomatika logo