Zatražite prezentaciju: info@topomatika.rs

 

 

 

Rekonstrukcija fizičkih modela i kontrola odljevaka >>

 

Razvoj novih proizvoda i alata temelji se često na već postojećim proizvodima ili fizičkim modelima. Kako bi se dobio računalni model za daljnje projektiranje, treba ih rekonstruirati u nekom od CAD sustava,...(više...)

  Rekonstrukcija i kontrola lijevanih plastičnih proizvoda
 

3D digitalizacija turbinskih lopatica i izrada zamjenskih dijelova >>

 

Topomatika d.o.o. provela je 3D mjerenja u više hidroelektrana. Rezultati omogućuju izradu preciznih odljevaka zamjenskih dijelova turbina, usprkos njihovoj složenosti...(više...)

  Kontrola lijevanih metalnih proizvoda: trodimenzionalno mjerenje turbina
 

Rekonstrukcija oštećemog poklopca reduktora

 

Oštećeni poklopac reduktora skeniran je optičkim 3D skenerom ATOS i rekonstruiran u programskom paketu Geomagic Studio kako bi se prema dobivenom preciznom CAD modelu proizveo novi cijeli odljevaka.

  CAD model oštećenog poklopca reduktora
 

Detaljna kontrola geometrije lijevane klinaste kopče

 

Tijelo i klin lijevane klinaste kopče digitalizirani su sustavom ATOS. Nepravilnosti oblika lijevanih dijelova određena je usporedbom sa CAD modelom, a virtualnim sklopom analizirani su problemi montaže.

  Virtualno montirani sklop klinaste kopče dobiven digitalizacijom tijela i klina kopče
 
 
topomatika logo