Zatražite prezentaciju: info@topomatika.rs

 

 

Polimeri - rekonstruiranje geometrije proizvoda >>

 

Razvoj novih proizvoda ili alata temelji se često na već postojećim proizvodima ili fizičkim modelima. Njih treba rekonstruirati u nekom od CAD sustava, kako bi se dobio računalni model prikladan za daljnje projektiranje...(više...)

  Polimeri: računalni model - od fizičkog modela do CAD podataka
 

Digitalizacija uzorka plastične boce

 

Detaljnom 3D digitalizacijom postojećeg uzorka plastične boce mjernim sustavom ATOS i rekonstrukcijom u Geomagic Studiju u kratko smo vrijeme dobili CAD model koji je u potpunosti odgovarao fizičkom originalu boce.

  Reverzibilno inženjerstvo - rekonstrukcija CAD modela plastične boce
 

Proizvodna naočala na temelju skeniranog prototipa

 

Prototip naočala skeniran je 3D skenerom ATOS u svrhu izrade CAD modela potrebnog za daljnju proizvodnju. Programskim paketom Geomagic Studio izrađen je vjeran CAD model skeniranih naočala.

  CAD modela skeniranog prototipa okvira naočala
 

Usporedbeno mjerenje uzorka poklopca depilatora

 

Sustavom ATOS skeniran je poklopac depilatora u svrhu kontrole ispravnosti alata za proizvodnju. Usporedbeno mjerenje provedeno je kako bi se ustanovila odstupanja proizvedenog primjerka poklopca od konstruiranog.

  Usporedba izrađenog pimjerka poklopca - sensitive cup sa CAD modelom
 
topomatika logo