Zatražite prezentaciju: info@topomatika.rs
ključne riječi: PONTOS, analiza deformacija, auto industrija

PONTOS HS: Dinamičko optičko 3D mjerenje sustava aktivne sigurnosti pješaka

 

Proizvođači automobila su zbog zakonskih promjena i povećanih zahtjeva EuroNCAP testova prisiljeni usvajati nove sisteme poboljšane sigurnosti sudionika u prometu. Cimos se 2002. godine uključio u globalni razvoj sustava sigurnosti pješaka kroz razvoj i proizvodnju aktivnih šarki pokrova motora. Sustav aktivne sigurnosti pri aktivaciji kontroliranim podizanjem pokrova motora poveća područje deformacije i tako smanji vjerojatnost teških ozljeda pješaka.

Tijekom testiranja kinematičkih elemenata šarki i testova udara modela glave u pokrov motora, pomaci i deformacije mjereni su sustavom PONTOS HS te snimani dodatnom high-speed kamerom koja je služila za vizualnu kontrolu procesa.

PONTOS HS beskontaktno mjeri dinamičke 3D pomake u diskretnim točkama. Mjerni sustav s dvije brze kamere omogućio je istovremeno mjerenje položaja, pomaka, brzine, ubrzanja i deformacije modela glave i pokrova motora.

Rezultati mjerenja mogu se prikazati grafički ili u obliku dijagrama. Sustav omogućava analizu i prikaz rezultata na jasan i atraktivan način. Ova testiranja su pokazala prikladnost korištene mjerna oprema za testove sigurnosti pješaka.

Podutzeću Cimos d.d. zahvaljujemo na prilici da objavimo ovaj projekt.

 

Dinamičko optičko 3D mjerenje sustava aktivne sigurnosti pješaka
 
topomatika logo