Zatražite prezentaciju: info@topomatika.rs

 

ključne riječi: ARAMIS, medicina, analiza deformacija

Ispitivanje kirurške tehnike fiksacije fragmenata fraktura srednjeg lica

 

U kirurško liječenje prijeloma srednjeg lica uvedene su nove tehnike stabilizacije koštanih fragmenata. Pokazalo se potrebnim detaljnije istražiti tehnike repozicije i fiksacije frakturiranih dijelova koje se danas koriste u svakodnevnoj kirurškoj praksi. Ispitivanje je provedeno na komercijalnom anatomskom modelu lubanje proizvođača Sawbones. Mjerenje površinskih deformacija provedeno je sustavom za optičku trodimenzionalnu analizu deformacija ARAMIS.

Na mjerni objekt nanesen je raster stohastičke strukture koji ima svojstvo deformiranja jednako površini promatranog objekta. Konvergentno postavljenim kamerama sniman je svaki trenutni stadij opterećenja. Raster omogućuje slijedno praćenje 3D koordinata točaka površine objekta. Rezultat fotogrametrijske analize su trenutni prostorni položaji svake od tisuća mjernih točaka. Usporedba položaja svake zasebne odnosno susjednih točaka u uzastopnim stadijima opterećenja daje informacije o pomaku mjerne točke, odnosno lokalnim deformacijama promatrane površine.

ARAMIS je prilagodljiv sustav koji ne zahtijeva kontakt s objektom mjerenja. Pogodan je za mjerenje pomaka i deformacija površine modela pod statičkim i dinamičkim opterećenjem.

 

Ispitivanje tehnika fiksacije fragmenata fakture srednjeg lica - mjerenje pomaka i površinskih deformacija
 
topomatika logo