Brza izrada prototipova i alata

 

Proces brzog razvoja proizvoda zasnovan je na novim tehnološkim postupcima poput 3D skeniranja, izrade prototipova 3D štampanjem, ili izrade alata numerički upravljanim uređajima. Trodimenzionalnim skeniranjem uzoraka ili modela pomoću optičkog 3D digitalizatora ATOS dobijaju se visokokvalitetni merni rezultati, pa u mnogim slučajevima rekonstrukcija površina nije potrebna, već se direktno koriste ATOS-ove poligonizovane mreže.

Alati za obradu lima većinom se ručno optimizuju sve dok se ne postigne propisani kvalitet proizvedenih delova. Za otpočinjanje serijske proizvodnje potrebno je izraditi kopije tako optimizovanog alata i to dok njegov novi oblik još uvek nije poznat. Kvalitetnom i brzom digitalizacijom pomoću sistema ATOS kopiranje se vrši lako i time se ubrzava proces pripreme serijske proizvodnje, što je razlog više za primenu ovog postupka u brojnim automobilskim kompanijama.

Delovi proizvedeni izlivanjem ili kovanjem precizno se dorađuju do svog konačnog oblika glodanjem pomoću numerički upravljanih uređaja. Ako se ATOSom ustanovi tačan oblik sirovog komada, postupak glodanja može se značajno ubrzati tako što se otklanja prazan hod alata i sprečava se kolizija alata sa materijalom. U suprotnom uređaj za obradu se mora programirati sa znatno više rezerve, što za rezultat ima duže trajanje obrade.

Primeri >>

CAD/CAM, 3D štampanje, brza izrada prototipova i alata

topomatika logo