CAD model digitalizovanog poklopca reduktora

 

Oštećeni poklopac reduktora skeniran je mernim sistemom ATOS. Radi izrade novog poklopca, rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobijen je precizan CAD model digitalizovanog poklopca reduktora.

  CAD model oštećenog poklopca reduktora
 

CAD model skeniranog prototipa naočara

 

Cad model za proizvodnju naočara izrađen je programom Geomagic Studio prema polovini skeniranog okvira prototipa naočara refleksijom oko ravni simetrije. Tako dobijen CAD model upoređen je s digitalizovanim prototipom

  Upoređivanje CAD modela s rezultatom digitalizacije prototipa okvira naočara
 

Rekonstrukcija oštećenog rotora centrifugalne uljne pumpe

 

Rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio, na osnovu rezultata digitalizacije oštećenog rotora pumpe skenerom ATOS, dobijen je tačan CAD model celog rotora.

  Rekonstrukcija oštećenog rotora uljne pumpe - CAD model
 

Rekonstrukcija CAD modela plastične boce

 

Detaljnom 3D digitalizacijom postojećeg uzorka plastične boce pomoću sistema ATOS i rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobili smo CAD model koji u potpunosti odgovara fizičkom originalu boce.

  Rekonstrukcija CAD modela plastične boce
 
topomatika logo