TRITOP - merni postupak

 

Priprema objekta

Na mesta koja je potrebno izmeriti prvo se po objektu postavljaju kružni markeri, adapteri i linije. Markeri daju merne tačke s površine objekta, linije služe za određivanje preseka,
a adapterima se meri položaj i oblik geometrijskih elemenata
(provrti, rubovi, cilindri, kugle itd).

Fotografisanje

Objekat koji je na ovaj način prethodno pripremljen fotografiše se fotogrametrijskom kamerom iz različitih uglova. Snimanje se radi iz ruke, oslonac za ovo nije potreban. Lakoća i brzina celog postupka čini da TRITOP bude izuzetno efikasan, prenosiv a pouzdan.

Automatska obrada

Računar u kratkom vremenskom intervalu automatski pronalazi merne tačke u snimcima i proračunava njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sistem je samokalibrirajući i statistički procenjuje mernu nesigurnost, što ga čini vrlo preciznim i ujedno lakim za upotrebu.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mernih tačaka pomoću TRITOP-a moguće je izuzetno precizno izmeriti, prikazati i uporediti sa CAD modelom ili nominalnim vrednostima. Automatizacija mernih izveštaja je jednostavna, a rezultati se eksportuju u standardnim formatima.

Primeri >>

 

 

Markacije: merne tačke s površine objekta
Snimanje objekta pomoću digitalne fotogrametrijske kamere
Trodimenzionalne koordinate snimljenih mernih tačaka u prostoru
Precizno izmerene i prikazane trodimenzionalne koordinate mernih tačaka - standardizovan format rezultata
topomatika logo