TRITOP CMM - optički trokoordinatni merni uređaj

 

Ovaj mobilni optički merni sistem visokom preciznošću određuje 3D položaj markera i drugih uočljivih elemenata s površine mernog objekta i omogućava brza i efikasna merenja na licu mjesta. Tipična područja primene su:

  • Kontrola kvaliteta velikih objekata
  • Provera i nameštanje naprava i uređaja

TRITOP CMM se često koristi za određivanje položaja referentnih tačaka na velikim i složenim objektima, podržavajući preciznu i detaljnu digitalizaciju kompletne površine pomoću 3 D digitalizatora ATOS.

TRITOP CMM meri trodimenzionalne koordinate geometrijskih elemenata (provrta, rubova, cilindara, konusa, kugli itd.) i omogućava:

  • Upoređivanje odstupanja u odnosu na CAD model
  • Kontrolu tolerancije oblika i položaja
  • Proveravanje specifikacija iz nacrta, tabela ili mernih lista

Primeri >>

TRITOP optički trokoordinatni merni uređaj za precizno merenje oblika, položaja i deformacija na terenu

topomatika logo