Kontrola serijske proizvodnje okretnih postolja vagona >>

 

Prenosni fotogrametrijski sistem TRITOP je optički trokoordinatni merni uređaj. Njime se brzo i precizno sprovode različita zahtevna merenja i to direktno u proizvodnoj hali, ili na terenu...(više...)

  Trodimenzionalno merenje i kontrola industrijske proizvodnje
 

Trodimenzionalno fotogrametrijsko snimanje broda >>

 

U tradicionalnoj brodogradnji uobičajena je metoda bila kopiranje gotovog "dobro pogođenog" broda pomoću šablona. Modernim metodama trodimenzionalnog snimanja i modelovanja pomoću računara, izrada novog drvenog broda značajno je olakšana i ubrzana...(više...)

  Trodimenzionalno merenje u brodogradnji: fotogrametrijsko snimanje drvenog broda
 

3D merenje i kontrola geometrije turbina hidroelektrana >>

 

Merni sistemi ATOS i TRITOP su izuzetno precizni i primenjivi i u teškim uslovima. Topomatika d.o.o. digitalizovala je turbine u više hidroelektrana...(više...)

  Hidroelektrane: precizno trodimenzionalno merenje i kontrola geometrije turbina
 

3D digitalizacija antičke bronzane skulpture Apoxyomenos >>

 

Precizno beleženje oblika skulpture moguće je jedino ako se trodimenzionalnom digitalizacijom odredi položaj izuzetno velikoga broja tačaka s njezine površine...(više...)

  Trodimenzionalno fotogrametrijsko snimanje umetničkih dela: antička skulptura Apoxyomenos
 

Kontrola geometrije ležajeva Domovinskog mosta u Zagrebu

 

Tokom izgradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za proverom ispravnosti geomerije ležajeva mosta. Merenja su izvršena prenosivim fotogrametrijskim sistemom TRITOP za svega nekoliko sati direktno na gradilištu, tako da nije prouzrokovan zastoj u gradnji mosta.

  Kontrola geometrije ležajeva mosta prenosnim fotogrametrijskim sistemom TRITOP
 

Fotogrametrijsko 3D snimanje motorne jahte

 

Fotogrametrijsko 3D snimanje motorne jahte u proizvodnoj hali u cilju praćenja i arhiviranja promena unesenih tokom procesa proizvodnje i izrade preciznog CAD modela koji odgovara stvarnom stanju.

  3D fotogrametrija u brodogradnji: snimanje motorne jahte
 

Dokumentovanje arhitektonskih spomenika: katedrala Svetog Jakova

 

U pilot projektu Ministarstva kulture RH i regionalnog konzervatorskog odseka u Šibeniku dokumentovali smo šibensku katedralu Svetog Jakova, zaštićeni spomenik sakralne arhitekture uvršten u svetsku baštinu UNESCOa.

  Trodimenzionalna digitalizacija detalja fasade Šibenske katedrale
 

Trodimenzionalno snimanje skulptura Šibenske katedrale

 

Tokom radova na restauraciji Šibenske katedrale realizovali smo projekat snimanja, 3D i reprodukcije skulptura Navještenja i 12 apostola u okviru CSU-ovog istraživanja primene novih tehnologija.

  Trodimenzionalna vizuelizacija skulptura Šibenske katedrale
 
 
topomatika logo