TRITOP Deformation - statička analiza deformacija

 

TRITOP Deformation je prenosni optički merni sistem koji precizno i beskontaktno triangulira trodimenzionalne koordinate tačaka mernih objekata pod kvazi statičkim uslovima. Na temelju digitaliziranih koordinata napredni deformacijski sistem računa 3D pomake i deformacije zasebnih objekata i celih konstrukcija.

Karakteristike TRITOP Deformation:

  • Omogućava snimanje višestrukih stanja opterećenja objekata i mašinskih konstrukcija

    - praćenjem promene položaja markera i drugih elemenata TRITOP precizno meri pomake i deformacije posmatranog objekta.

  • Zamenjuje konvencionalne sisteme za merenje pomaka

    - brzo registruje pomake i deformacije posmatranog objekta a da pri tom nije potrebno postavljati senzore i priključne kablove na objekat ili oko njega.

  • Automatski proračunava 3D koordinate mernih tačaka, pomaka i deformacija i prikazuje rezultate u lako razumljivom i intuitivnom obliku.
  • Besplatan preglednik rezultata korisnicima omogućava jednostavnu razmenu podataka s kolegama, kupcima i dobavljačima.
  • Jedinstveni hardverski i softverski paket pruža sveobuhvatno rešenje za merenja, analizu, evaluaciju i prezentaciju.

Primeri >>

TRITOP Deformation - optički trokoordinatni merni uređaj

topomatika logo