Naručite uslugu:
Zatražite uslugu mjerenja 3D oblika, pomaka i deformacija
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: digitalizacija@topomatika.rs, deformacije@topomatika.rs

 

Osiguranje kvalitete okretnih postolja vagona >>

 

Mjernim sustavom TRITOPCMM kontrolirani su svi koraci proizvodnog procesa, od ulazne kontrole poluproizvoda, preko namještanja naprava za zavarivanje, do završne kontrole geometrije svakog postolja iz serije...(više...)

  Optimizacija proizvodnog procesa i osiguranje kvalitete u proizvodnji okretnih postolja vagona
 

Kontrola geometrije turbina u hidroelektranama >>

 

Topomatika d.o.o. provela je 3D mjerenja u više hidroelektrana. Zbog nepravilnosti u radu nekoliko turbinskih agregata kontrolirane su njihove kompletne geometrije...(više...)

  Hidroelektrane: precizno trodimenzionalno mjerenje i kontrola geometrije turbina
 

Detaljna kontrola lijevane klinaste kopče sustavom ATOS

 

Digitalizacijom lijevane klinaste kopče dobili smo nekoliko stotina tisuća mjernih točaka koje omogućavaju detaljnu kontrolu geometrije. Nepravilnosti oblika proizvedenih dijelova određena je usporedbom sa CAD modelom.

  Virtualno montirani sklop klinaste kopče dobiven digitalizacijom tijela i klina kopče
 

Kontrola geometrije ležaja Domovinskog mosta u Zagrebu

 

Tijekom gradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za provjerom ispravnosti geomerije ležajeva mosta. Mjerenja su provedena sustavom TRITOP direktno na gradilištu, bez zastoja u gradnji.

  Kontrola geometrije ležajeva mosta prijenosnim fotogrametrijskim sustavom TRITOP
 

Kontrola dimenzija i oblika sastavljenih sekcija trupa broda

 

Dimenzijski točne sekcije trupa broda preduvjet su jednostavne i brze montaže. Fotogrametrijski sustav TRITOP omogućuje efikasnu i brzu kontrolu dimenzija, položaja i oblika dijelova sekcije te usporedbu sa CAD modelom.

   Sastavljena sekcija broda snimljena je fotogrametrijskim sustavom TRITOP zbog kontrole dimenzija i oblika.
 

First article inspection - usporedbeno mjerenje poklopca depilatora

 

Sustavom ATOS skeniran je poklopac depilatora zbog kontrole ispravnosti alata za proizvodnju. Usporedbeno mjerenje (first article inspection) provedeno je kako bi se ustanovila odstupanja proizvedenog primjerka od konstruiranog.

  Usporedba izrađenog pimjerka poklopca - sensitive cup sa CAD modelom
 

Optimiranje procesa oblikovanje lima

 

Sustav ARGUS ubrzava optimiranje procesa oblikovanja lima uz istovremenu provjeru faktora sigurnosti. Primjer prikazuje uspješnu modifikaciju alata za štancanje zahvaljujući mjerenju sustavom ARGUS.

  ARGUS: Optimiziranje alata za štancanje lima
 
 
topomatika logo