Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

Zatražite uslugu mjerenja 3D oblika, pomaka i deformacija
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: digitalizacija@topomatika.rs, deformacije@topomatika.rs

 

Analiza pomaka i deformacija u ispitivanju kirurških tehnika >>

 

Ispitivanje je provedeno na komercijalnom anatomskom modelu lubanje proizvođača Sawbones. Mjerenje površinskih deformacija provedeno je sustavom za optičku 3D analizu deformacija ARAMIS... (više...)

  Ispitivanje tehnika fiksacije fragmenata fakture srednjeg lica - analiza pomaka i površinskih deformacija
 

Testiranje sustava aktivne sigurnosti pješaka >>

 

Tijekom testiranja kinematičkih elemenata šarki i testova udara modela glave u pokrov motora mjerni sustav PONTOS HS omogućio je istovremeno mjerenje položaja, pomaka, brzine, ubrzanja i deformacija... (više...)

  Sigurnost pješaka - sustav aktivne sigurnosti
 

Optička analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije

 

Sustav TRITOP Deformation omogućio je brzu, pouzdanu i detaljnu analizu deformacija zavarene konstrukcije sanduka pretvarača pri opterečenju nastalom uslijed montaže elektro i strojarske opreme unutar konstrukcije.

  Analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije sanduka pretvarača sustavom TRITOP
 

Provjera numeričke simulacije oblikovanja lima - analiza deformacija

 

Tijekom razvoja proizvodnje metalnog poklopca prtljažnika rutinski se provode numeričke simulacije oblikovanja lima. ARGUS softver olakšava usporedbu rezultata analize deformacija i FEM analizu.

  Provjera numeričkih simulacija oblikovanja lima - poklopac prtljažnika
 

3D deformacije brisača vjetrobranskog stakla

 

Deformacijsko mjerenje te analiza dinamičkog ponašanja i 3D pomaka brisača vjetrobranskog stakla sustavom PONTOS omogućuje poboljšanje njihovih performansi.

  3D analiza pomaka i deformacija brisača
 
 

Analiza deformacija zakovičastog spoja pod opterečenjem

 

3D mjerenje naprezanja sustavom ARAMIS omogućuje vizualizirati ponašanja spojeva lakih konstrukcija. Vlačni pokus proveden je na dva aluminijska lima spojena pomoću tri reda zakovica.

  ARAMIS: Analiza ponašanja opterečenog zakovičastog spoja
 

Krivulja tečenja materijala (FLC) - Nakajima test

 

Dijagram krivulje tečenja (FLD) koristi se za procjenu svojstva limova i određivanje ograničenja u procesima oblikovanja. FLC se određuju Nakajima testom postupkom dubokog vučenja na metalnim pločastim uzorcima. Deformacije i naprezanja lako se i precizno mjere sustavom ARAMIS.

  ARAMIS: FLC - Nakajima test uzorci
 

Dinamičko mjerenje deformacija automobila kod bočnog sudara:

 

Sustavom PONTOS mjerena je deformacija suvozačkih vrata i B-stupa školjke osobnog automobila kod simuliranog bočnog sudara. Već kod brzine od 50 km/h B-stup ulazi i do 400 mm u unutrašnjost putničke kabine.

  Video ilustrira rezultate high-speed mjerenja deformacija kod simuliranog bočnog sudara.
 
 
topomatika logo