TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM Inspect uvodni seminari

GOM softver

Preuzmite svoj besplatni primerak inspekcijskog programa GOM Inpect

(Molimo vas da popunite GOM-ov upitnik)

Besplatnim 3D programskim paketom GOM Inspect, kompanija GOM mbH omogućila je i pojednostavila dostupnost softvera za obradu 3D podataka. GOM Inspect je odličan alat za obradu poligonskih mreža (STL datoteka) i analizu oblika i dimenzija bez obzira na merne sisteme.

TOPOMATIKA i ove godine organizuje jednodnevne uvodne seminare o upotrebi GOM Inspect programskog paketa.

Cena:

890,00 kn + PDV po učesniku. Cena uključuje radni materijal, osveženja i ručak. Članice klastera 3D Grupa, kao i zaposleni na fakultetima i u školama imaju 50% popusta.

Bonus:

  • besplatni seminar za jednog dodatnog polaznika iz iste kompanije, ako instalacija GOM opreme ima važeću podršku.
  • vaučer za popust od 20% za jednokratnu uslugu 3D skeniranja koji važi za projekat po vlastitom izboru unutar 12 meseci od dana održavanja seminara

Cilj seminara

Cilj je naučiti kako se koristi GOM Inspect programski paket za obradu poligonskih mreža i analizu oblika i dimenzija na 3D oblaku tačaka dobijenih različitim sistemima za digitalizaciju (skenerima), CT uređajima i ostalim mernim uređajima.

Sadržaj seminara

  • uvod u korisnički interfejs GOM Inspect programskog paketa
  • uvoz poligonalnih mreža (STL), oblaka tačaka (ASCII), CAD podataka
  • obrada digitalizovanih podataka: zatvaranje rupa, filtriranje („smoothing”), redukovanje („thinning”)
  • „Inspection workflow” – tok rada za analizu oblika i dimenzija: poklapanje rezultata merenja (BestFit, RPS, 3-2-1, Plane-Line-Point,…), upoređivanje mernih rezultata sa referentnim CAD podacima, analiza preseka, izrada izveštaja i izvoz podataka
  • „Inspection Modules: evaluacija prema CAD podacima i 2D crtežima, analiza debljine zida, 3D pregledač
  • „Expert Modules”: napredne strategije poklapanja rezultata, GD&T analiza, izvoz tablica,…
  • Prikaz funkcionalnosti GOM Inspect Professional programskog paketa: „Parametric Inspection”, „Teaching by doing”, „Inspection planning” funkcionalnosti.

Kako koristiti GOM Inspect:

Termini i trajanje seminara

Datumi održavanja: drugi ponedeljak u mesecu ili po dogovoru.

Sledeći seminar:

  • 6. 4. 2019.

Planirano trajanje seminara je jedan radni dan.

Lokacija:

Merna laboratorija TOPOMATIKA d.o.o Industrijska ulica 3, Novaki
HR-10431, Sveta Nedelja, Zagreb (ili prema dogovoru).

Informacije i prijave: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI