TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

Edukacija o novim 3D tehnologijama

Predavanje na FSB-u

Uz metrološke usluge i prodaju novih 3D tehnologija, TOPOMATIKA d.o.o sprovodi i edukaciju. Redovno održavamo jednodnevne seminare o korišćenju GOM Inspecta, a uz ATOS for Education paket nudimo i besplatne seminare za nastavnike.

Uz brojne prezentacije i gostovanja na fakultetima, školama i drugim ustanovama, na FSB-u u Zagrebu već više od 10 godina održavamo predavanja o novim 3D tehnologijama. Dr. sc. Nenad Drvar s prof. Mudronjom (Zavod za kvalitet, katedra za merenje i kontrolu) predaje predmet „Dimenzionalna merenja – napredne metode” na novom doktorskom studijskom programu „Naučna metrologija u mašinstvu”.


SVE NOVOSTI