TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM webinar: Numeričke simulacije u automobilskoj industriji

Merenje je ključ optimizacije

Saznajte više o mogućnostima savremene optičke merne tehnologije, optimizujte svoje numeričke simulacije.

Na ovom webinaru prikazaćemo kako se optička 3D metrologija kompanije GOM GmbH koristi u automobilskoj industriji za određivanje parametara materijala korišćenih u numeričkim simulacijama.
Biće pokazano kako se rezultati FEM simulacija verifikuju pomoću rezultata ispitivanja komponenata. Dodatno će se pokazati primena ARGUS mernog sistema za analizu oblikovanja lima i ARAMIS mernog sistema za strukturnu i sigurnosnu analizu za verifikacije numeričkih simulacija.

Pridružite nam se 22. 9. 2020. na besplatnom engleskom ili nemačkom webinaru:

“Numeričke simulacije u automobilskoj industriji”

Teme webinara:

  • Određivanje karakteristika materijala
  • Analiza oblikovanja limova
  • Ispitivanje komponenata i provera numeričke simulacije
    Nakon webinara možete postavljati pitanja u Q&A (“Pitanja i odgovori”)

Registrujte se za webinar na engleskom:
22. 9. 2020. u 9:00
22. 9. 2020. u 17:00

Registrujte se za webinar na nemačkom:
22. 9. 2020. u 13:00

Sudjelovanje na webinarima je besplatno, dovoljno se prijaviti u web browseru koji podržava JAVA programski jezik i otvoriti link u 9:00, 13:00 ili 17:00 sati. Registracija je moguća do jedan sat prije početka webinara. Potvrdu o prijavi i link na kojem možete pogledati webinar dobit ćete e-mailom. Također će vam stići i besplatna prezentacija koja prati webinar.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na

digitalizacija@topomatika.rs

Za sve informacije i prijave obratite se na: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI