Livenje i obrada polimera

GOM beskontaktni optički merni sistemi upotrebljavaju se u kontroli oblika i dimenzija, kao i u analizi deformacija plastičnih delova. Podržavaju brzo, jednostavno i precizno ispitivanje potpune površine objekta, kao što su na primer, plastični delovi automobila i injekcijski presovane komponente.

Nove 3D merne tehnologije omogućile su potpuno nove postupke kontrole kvaliteta plastičnih proizvoda. Plastične komponente nabavljene od dobavljača koje ulaze u proizvodnju, na primer u automobilskoj industriji, mogu se jednostavno kontrolisati da bi se na vreme utvrdili nedostaci.

ATOS 3D merni sistemi koriste se širom sveta za kontrolu oblika i dimenzija injekcijski presovanih delova. Zbog jasnog i preglednog 3D prikaza odstupanja kompletne geometrije površina u boji, analiza merenja je znatno brža i efikasnija u odnosu na konvencionalne merne metode. Iskrivljenja i skupljanja su jasno prikazana, što ubrzava razvoj alata i omogućava brži izlazak kvalitetnog proizvoda na tržište.

Geomagic programski paketi pomažu industrijskim dizajnerima u projektovanju plastičnih proizvoda slobodnih oblika i osigurava interoperabilnost sa CAD programima.

Alati za injekcijsko presovanje danas se obično rade prema modifikovanim CAD podacima. Te modifikacije uključuju korektivne faktore za kompenzaciju neujednačenog skupljanja, dodatne tehnološke uglove ili prilagođene linije razdvajanja.

Visokokvalitetni optički merni sistemi daju precizne rezultate. Prednost im je brzina, beskontaktnost, velika količina izmerenih podataka i fleksibilno korišćenje. Digitalizovani podaci daju vizuelni 3D prikaz objekta i njegova odstupanja od nominalnih vrednosti, a upotrebljivi su i za dalje korišćenje i distribuciju.

Sve veći broj livnica i proizvođača plastičnih proizvoda uključuje i sertifikaciju optičkih mernih sistema u svoja merna odeljenja, zbog tačnosti i osiguranja celovite kontrole kvaliteta proizvoda. Osim toga, jasni prikaz odstupanja različitim bojama omogućava brzu analizu iskrivljenja i skupljanja i tako ubrzava optimizaciju kalupa i alata.

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!