Medicina i stomatologija

GOM 3D optički merni sistemi za 3D koordinatna i deformacijska merenja imaju široku primenu u medicini. Osim u istraživačkim laboratorijima, često se koriste u stomatologiji, forenzičkoj patologiji i u nekim kriminalističkim istragama.

Područja primene:

  • biomehanika
  • forenzika
  • stomatologija

Vrhunski 3D skener ATOS omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju oblika komplikovanih objekata dimenzija već od nekoliko milimetara. Pouzdano beleži tačan oblik i onih detalja koji nisu vidljivi golim okom. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji, kao i za arhiviranje otisaka.
ARAMIS je prilagodljiv deformacijski sistem koji ne zahteva kontakt s objektom merenja. Pogodan je za merenje pomaka i deformacija površine modela pod statičkim i dinamičkim opterećenjem u medicinskim istraživanjima. Ovaj optički merni sistem upotrebljava se za detaljnu trodimenzionalnu analizu deformacija tela pod uticajem opterećenja.
GEOMAGIC programska rešenja i uređaji pomažu medicinskim stručnjaci da kreiraju bolje proizvode, unaprede medicinsku negu pacijenata i razvijaju nova dostignuća. Proširuju mogućnosti medicinske specijalne obuke i istraživanja, kao i proizvodnje medicinskih pomagala. GEOMAGIC programski paketi i haptički uređaji omogućavaju direktno korišćenje 3D skeniranja i CT podataka, brzo dizajniranje medicinskih implantata (pomoću GEOMAGIC Freeform softvera), i obavljanje virtuelnih medicinskih postupaka. Haptičke naprave imaju važnu ulogu u medicinskom osposobljavanja i mnogim istraživačkim programima.

Pogodnosti:

  • Tačno i brzo dobijanje korisnih 3D podataka iz fizičkih objekata pomoću programa GEOMAGIC Wrap. Direktno i brzo kreiranje modela iz tačnih 3D i CT podataka u GEOMAGIC Freeform programskom paketu.
  • Planiranje, razvoj, istraživanje i uvežbavanje jedinstvenih medicinskih postupaka pomoću haptičkih uređaja s povratnom silom i OpenHaptics alata.
  • Tačno merenje i pregled proizvedenih medicinskih delova.
  • VISION Biomed projektuje i proizvodi vodeće svetske optičke sisteme za laboratorijske i biomedicinske potrebe. VISION asortiman namenskih laboratorijskih mikroskopa idealan je za širok raspon rutinskih medicinskih laboratorijskih primena. VISION Engineering Mantis stereo sistemi masovno se upotrebljavaju u raznim medicinskim postupcima. Mantis je postao omiljeni alat mnogih praktičara u fascinantnim područjima moderne hirurgije, kao što je transplantacija kose.

Gambro BCT, svetski lider automatizovanih tehnologija uzimanja krvi, koristi VISION merne mikroskope Kestrel – beskontaktni merni sistem, za merenje i proveru širokog spektra komponenti medicinskih uređaja i alata koje upotrebljava u proizvodnji.

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!