Primena 3D mernih sistema u izradi alata

Velika slovenačka livnica LTH Ulitki d.o.o. (LTH Casting d.o.o) je poznati proizvođač i izvoznik delova i alata za automobilsku industriju. U nastojanju da maksimalno zadovolji potrebe svoje kupaca i ispuni sve veće zahteve tržišta i postigne što bolji kvalitet proizvoda, livnica je nabavila GOM-ov optički merni sistem ATOS za 3D merenje alata i odlivaka.

U zanimljivom izlaganju na IRT forumu 2014. „Primjena 3D optičkih merenja u alatničarstvu” Matej Samec je predstavio konkretne primere primene sistema ATOS u fabrici LTH Ulitki d.o.o. za potrebe:

 • konstruisanja novih proizvoda i alata,
 • kontrole u alatnici:
  • pre termičke obrade,
  • nakon termičke obrade (nakon kaljenja),
  • elemenata iz kooperacije,
  • oblika, pozicioniranja i trošenja elektroda,
  • završne kontrole komponenata,
 • kontrole kvaliteta finalnih proizvoda,
 • reverznog inženjeringa.

Za obradu rezultata merenja LTH Ulitki d.o.o koristi programski paket ATOS Professional koji pruža puno mogućnosti obrade izmerenih podataka: odstupanja od teoretskih vrednosti, analiziranje debljine zidova, položaja rupa, otvora ili cilindara, kontrolu tolerancija oblika i položaja … Softver takođe omogućava i statističku analizu podataka pomoću kojih se može pratiti ponašanje pojedinih komponenti pri različitim operacijama.

Autor zaključuje u radu da su 3D merenja i obrada tako dobijenih podataka podigli kvalitet proizvoda i skratili vreme izrade alata:

„Greške na komponentama otkrivaju se već u prvim fazama izrade alata, a ne tek pri prvim probama livenja. Merenje 3D optičkim sistemom ATOS mnogo je brže nego 3D koordinatnom mašinom.”

LTH Ulitki - 3D merenja u alatničarstvu | Topomatika