Osiguranje kvaliteta okretnih postolja vagona

Prenosni fotogrametrijski sistem TRITOP optički je trokoordinatni merni uređaj. Njime se brzo i precizno sprovode različita zahtevna merenja i to direktno u proizvodnoj hali ili na terenu. TRITOP-om smo do sada uspešno rešili veliki broj mernih zadataka koji na druge načine, npr. taktilnim ili geodetskim metodama, nije bilo moguće efikasno sprovesti.

U fabrici Gredelj u Zagrebu pokrenuta je proizvodnja okretnih postolja za vagone. Da bi se obezbedio visoki kvalitet ovih zavarenih konstrukcija veličine oko 3×4 metra i postigla prihvatljiva cena i kratki rokovi isporuke, korišćene su moderne tehnologije poput robotskog zavarivanja.

Mernim sistemom TRITOP kontrolisani su svi koraci proizvodnog procesa, od ulazne kontrole poluproizvoda, preko nameštanja uređaja za zavarivanje, do uhodavanja proizvodnje i završne kontrole geometrije svakog postolja iz serije. Kompletna obrada rezultata (uključivši i izradu mernog izveštaja) je automatizovana tako da je za svako pojedino postolje brzo i pouzdano napravljen merni protokol o ispunjavanju propisanih tolerancija.

Visokom mernom tačnošću, fleksibilnošću i lakoćom korišćenja TRITOP je omogućio postizanje traženog kvaliteta proizvoda i njegovo osiguranje u serijskoj proizvodnji.

3D mjerenje i kontrola postolja vagona