GOM deformacijski sistemi – merenje i analiza pomaka i deformacija

3D mjerenje deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo

Zastupamo nemačku kompaniju GOM GmbH koja osim opreme za precizno merenje oblika proizvodi i jedinstvene 3D merne sisteme za optička merenja pomaka i deformacija.

Rezultati merenja su 3D koordinate, pomaci, deformacije, brzina i ubrzanje na površini ili u pojedinačnim tačkama koje su nastale usled statičkih ili dinamičkih opterećenja. Princip merenja je baziran na digitalnoj obradi slike i uspešno zamenjuju veliki broj tradicionalnih mernih uređaja (tenzometarske trake, LVDT, ekstenzometri, akcelerometri…).

Koriste se za različite primene, uključujući razvoj novih proizvoda i osiguranje kvaliteta, verifikaciju numeričkih simulacija, karakterizaciju svojstava materijala i analizu postojećeg stanja komponenata.

    • ARAMIS je namenjen detaljnoj analizi polja pomaka i raspodele deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije), kao i određivanju mehaničkih svojstava materijala (funkcija videoekstenzometar). Omogućava analizu brzih dinamičkih procesa poput gibanja ili vibracija.
    • ARGUS je sistem za analizu obrade limova dubokim vučenjem, a služi za kontrolu i optimizaciju procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mesta.
    • TRITOP je posebno pogodan za precizno merenje pomaka i deformacija velikih konstrukcija.

GOM deformacijski sistemi: