ZEISS deformacijski sistemi – merenje i analiza pomeranja i deformacija

3D mjerenje deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

Zastupamo nemačku kompaniju Carl Zeiss GOM Metrology GmbH koja osim opreme za precizno merenje oblika proizvodi i jedinstvene 3D merne sisteme za optička merenja pomeranja i deformacija.

Rezultati merenja su 3D koordinate, pomeranja, deformacije, brzina i ubrzanje na površini ili u pojedinačnim tačkama koje su nastale usled statičkih ili dinamičkih opterećenja. Princip merenja je baziran na digitalnoj obradi slike i uspešno zamenjuju veliki broj tradicionalnih mernih uređaja (tenzometarske trake, LVDT, ekstenzometri, akcelerometri…).

Koriste se za različite primene, uključujući razvoj novih proizvoda i osiguranje kvaliteta, verifikaciju numeričkih simulacija, određiavanje karakteristika materijala i analizu postojećeg stanja komponenata.

  • ARAMIS omogućava detaljnu analizu polja pomeranja i deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije), kao i određivanju mehaničkih karakteristika materijala (funkcija videoekstenzometar). Omogućava analizu brzih dinamičkih procesa poput kretanja ili vibracija.
  • ARGUS omogućava analizu obrade limova dubokim izvlačenjem, a služi za kontrolu i optimizaciju procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mesta.
  • TRITOP omogućava precizno merenje pomeranja i deformacija konstrukcija velikih gabarita.

ZEISS deformacijski sistemi: