GOM deformacijski sistemi – merenje i analiza pomeranja i deformacija

3D mjerenje deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo

Zastupamo nemačku kompaniju GOM GmbH koja osim opreme za precizno merenje oblika proizvodi i jedinstvene 3D merne sisteme za optička merenja pomeranja i deformacija.

Rezultati merenja su 3D koordinate, pomeranja, deformacije, brzina i ubrzanje na površini ili u pojedinačnim tačkama koje su nastale usled statičkih ili dinamičkih opterećenja. Princip merenja je baziran na digitalnoj obradi slike i uspešno zamenjuju veliki broj tradicionalnih mernih uređaja (tenzometarske trake, LVDT, ekstenzometri, akcelerometri…).

Koriste se za različite primene, uključujući razvoj novih proizvoda i osiguranje kvaliteta, verifikaciju numeričkih simulacija, određiavanje karakteristika materijala i analizu postojećeg stanja komponenata.

  • ARAMIS omogućava detaljnu analizu polja pomeranja i deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije), kao i određivanju mehaničkih karakteristika materijala (funkcija videoekstenzometar). Omogućava analizu brzih dinamičkih procesa poput kretanja ili vibracija.
  • ARGUS omogućava analizu obrade limova dubokim izvlačenjem, a služi za kontrolu i optimizaciju procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mesta.
  • TRITOP omogućava precizno merenje pomeranja i deformacija konstrukcija velikih gabarita.

GOM deformacijski sistemi: