ARGUS – optička analiza oblikovanja lima

ARGUS - analiza oblikovanja lima

ARGUS meri promene oblika lima tokom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate tačaka s površine oblikovanog lima i raspodele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala. U FLC dijagramima se upoređuje da li izmerene deformacije leže ispod ili iznad krive granične deformabilnosti primenjenog materijala i time određuje kritična područja i faktore bezbednosti.

ARGUS doprinosi optimizaciji procesa oblikovanja limova pomoću:

  • brzog otkrivanja područja s kritičnim deformacijama
  • rešavanja složenih problema oblikovanja
  • verifikovanja numeričkih simulacija

Optička analiza oblikovanja limova ARGUS-om omogućava tačno i brzo merenje deformacija objekata različitih veličina i to s izuzetno visokom mernom rezolucijom. S lakoćom se analizira i po nekoliko stotina hiljada mernih tačaka.

ARGUS omogućava preciznu 3D analizu izrade proizvoda od čeličnih, aluminijskih i ostalih limova ili npr. cevi kod procesa oblikovanja visokim unutrašnjim pritiskom. Raspodele deformacija i smanjenja debljine materijala prikazuju se trodimenzionalno po celoj površini objekta ili po pojedinim presecima. FLC dijagrami pružaju brzu procenu ispravnosti konstrukcije.

Priprema objekta

Pre početka postupka oblikovanja lima na njegovu nedeformisanu površinu nanosi se pravilni tačkasti uzorak. Tokom oblikovanja lima raspored tačaka se menja u skladu s deformacijama površine.

Snimanje

Deformisani lim se snima iz različitih pravac pomoću digitalne kamere visoke rezolucije.
Broj snimaka nije ograničen, tako da se s lakoćom analiziraju i vrlo složeni objekti.

Automatska obrada

Na osnovu fotogrametrijskog principa automatski se pronalazi 3D položaj svih tačaka na limu, čime je njegov oblik u deformisanom stanju određen. Analizom razmaka između tačaka izračunavaju se tenzori deformacija po kompletnoj površini lima. Raspodela smanjenja debljine materijala računa se uz pretpostavku očuvanja volumena.

Rezultati

Trodimenzionalan oblik gotovog komada, komponente tenzora deformacija poput glavnih i sporednih deformacija, smanjenje debljine materijala i krive granične deformabilnosti prikazuju se trodimenzionalno ili u dijagramima i izvoze se pomoću standardizovanih formata.

VIDEO prikaz mernog postupka: ARGUS – oblikovanje lima

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo