TRITOP Deformation – statička analiza deformacija

TRITOP prijenosni sustav za statičku analizu deformacija

TRITOP Deformation je prenosni optički merni sistem koji precizno i beskontaktno triangulira trodimenzionalne koordinate tačaka mernih objekata pod kvazi statičkim uslovima. Na osnovu digitalizovanih koordinata napredni deformacijski sistem računa 3D pomake i deformacije zasebnih objekata i celih konstrukcija.

Karakteristike TRITOP Deformation:

  • Omogućava snimanje višestrukih stanja opterećenja objekata i mašinskih konstrukcija – praćenjem promene položaja markera i drugih elemenata sistem precizno meri pomake i deformacije posmatranog objekta.
  • Zamenjuje standardne sisteme za merenje pomaka – brzo registruje pomake i deformacije posmatranog objekta, a da pri tom nije potrebno postavljati senzore i priključne kablove na objekat ili oko njega.
  • Automatski izračunava 3D koordinate mernih tačaka, pomaka i deformacija i prikazuje rezultate u lako razumljivom i intuitivnom obliku.
  • Besplatni pregledač rezultata korisnicima omogućava jednostavnu razmenu podataka s kolegama, kupcima i dobavljačima.
  • Jedinstveni hardverski i softverski paket pruža sveobuhvatno rešenje za merenja, analize, evaluacije i prezentacije.

Priprema objekta

Na mesta koja treba izmeriti po mernom objektu postavljaju se kružni markeri, adapteri i linije. Markeri daju merne tačke s površine objekta, linije služe za određivanje preseka,
a adapterima se mere položaj i oblik geometrijskih elemenata
(rupe, rubovi, cilindri, kugle itd.).

Fotografisanje

Pripremljeni objekt fotografiše se pomoću digitalne fotogrametrijske kamere iz različitih položaja. Snimanje se obavlja iz ruke, tako da nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija. Zbog toga je TRITOP lako prenosiv i izuzetno robusan merni sistem.

Automatska obrada

Računar u kratkom vremenu automatski pronalazi merne tačke u snimljenim fotografijama i računa njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sistem se samostalno kalibriše i statistički procenjuje mernu nesigurnost, što ga čini izuzetno preciznim i pouzdanim.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mernih tačaka mogu se pomoću TRITOP-a precizno izmeriti, prikazati i uporediti s CAD modelom ili nominalnim vrednostima. Merni izveštaji se jednostavno automatizuju, a rezultati se izvoze pomoću standardizovanih formata.

VIDEO: TRITOP – merenje fotografisanjem

Prikazan je postupak fotogrametrijskog merenja koji uključuje snimanje fotografija, automatski prenos slika na računar, kao i kontrolu i merni izveštaj u PDF formatu.

VIDEO: TRITOP – merenje velikih objekata

TRITOP mjerenje deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!