ATOS – vrhunski 3D digitalizator

GOM certified partner logo

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

ATOS skeneri
Ovaj mobilni optički merni uređaj, zasnovan na principu triangulacije, na merni objekat vrši projekciju uzoraka paralelnih linija i snima ih pomoću dve digitalne kamere. Za svaki pojedinačni piksel u kamerama se visokom preciznošću određuju trodimenzionalne koordinate tačke sa posmatrane površine. Time se stvara poligonalna mreža koja detaljno opisuje oblik digitalizovanog objekta. Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji s dve kamere, visokokvalitetna skeniranja površine objekta se mogu upotpuniti taktilno izmerenim tačkama. ATOS-ova merna sonda svojim mogućnostima, pouzdanošću i lakoćom korišćenja nadmašuje pokretne trokoordinatne uređaje (merne ruke).

Trodimenzionalnom digitalizacijom mernim sistemom ATOS se određuju na objektima svih veličina i složenosti:

  • Visoko precizne 3D koordinate
  • Odstupanja kompletne površine od CAD-a
  • Analize duž preseka i/ili ivica
  • Sveobuhvatni merni izveštaji

Izuzetne radne karakteristike, velika uočljivost detalja i širok raspon mernih područja omogućuju delotvorno i precizno prikupljanje i prikazivanje podataka za:

  • Kontrolu kvaliteta
  • Reverzni inženjering
  • Brzu izradu prototipova
  • Brzo glodanje i brzu izradu alata
  • Digitalno modeliranje i montažu

ATOS serija industrijskih optičkih 3D skenera: