ATOS 5 i ATOS 5X – industrijska metrologija

ATOS 5X automatizirano 3D skeniranje karoserija

ATOS 5 – industrijski merni sistem

Preciznost kroz inovacije

ATOS 5 je dizajniran za industrijsku upotrebu. Brzo i precizno meri i pod otežanim uslovima.

3D merenje celih površina omogućava sveobuhvatnu kontrolu proizvodnih procesa i kvaliteta proizvoda, vizualizaciju skrivenih grešaka čime se ubrzavaju proizvodni procesi.

Vrhunski kvalitet mernih podataka

Opremljen snažnim izvorom svetlosti, ATOS 5 daje vrlo precizne podatke za širok spektar ručnih i automatizovanih primena: od alata i kalupa do plastičnih proizvoda i metalnih delova. Kvalitet podataka GOM-ovog sistema pogotovo je vidljiva u oštrini detalja 3D modela, na primer, u preciznom prikazu najmanjih detalja, malih radijusa ili oštrih rubova.

Inovacije

 • Ekvalizator plavog svetla.
  Jedinstvena nekoherentna svetlost bez pojavljivanja „speckle” efekta
 • Nizak stepen šumova
  Precizno skeniranje složenih geometrija
 • Visoka rezolucija detalja
  Projekcija vrlo malog uzorka linija po jedinici površine.
 • Intenzivan LED izvor svetlosti
  1,5 puta jače svetlo.
 • Brza obrada podataka
  Industrijsko povezivanje optičkim kablovima i robusnim priključcima.
 • Bez smetnji
  Otporan na okolna elektromagnetska polja.
 • Visoki protok podataka
  Dužine kabla do 30 m.
 • Inteligentna komunikacija senzora
  Aktivna regulacija temperature

Robusna preciznost u industrijskom kućištu

Prava kombinacija hardvera i softvera omogućava bezbednu integraciju 3D merenja u proizvodnju. Industrijsko kućište je zaštićeno od prašine i prskanja vode. Kompletan sistem obezbeđuje brz i neometan prenos podataka.

ATOS 5X – automatska inspekcija karoserija

Automatsko skeniranje velikih volumena

ATOS 5X sa svojim snažnim izvorom svetlosti omogućava upotrebu velikih mernih volumena i  maksimalnu brzinu u automatizovanim primenama. U kombinaciji s ATOS ScanBox serijom, ATOS 5X predstavlja vrhunski sistem za skeniranje u industriji.

Tehnologija velike brzine

ATOS 5X koristi integrisani kompresor laserskog svetla za stvaranje ultra jake svetlosti. To omogućava merno područje do 1000 mm i istovremeno izuzetno kratku ekspoziciju. Dostignuto je vreme akvizicije od 0,2 sekunde.

Karakteristike

 • Izuzetno jak izvor laserskog svetla
  Otporan na spoljašnje uslove osvetljenja
 • Kratko vreme ekspozicije
  Pogodan i za tamne i sjajne površine
 • Visoka rezolucija detalja
  Nizak stepen šumova i precizno skeniranje složenih geometrija
 • Robustan dizajn senzora
  Velika preciznost u industrijskim uslovima
 • Prenos podataka bez smetnji
  Inteligentna povezanost senzora pomoću optičkih vlakana
 • Bezbednost procesa u industrijskim procesima

Brza inspekcija uz GOM kvalitet podataka

Ubrzajte svoj proces

Automatizovano merenje celokupne karoserije iznutra i spolja pomoću ATOS 5X obično traje 30 minuta uključujući precizno skeniranje složenih geometrija. Sistem omogućava najveći mogući protok podataka, s glavnim područjima primene u Meisterbocku i Cubingu, inspekciju kompletnih vozila i kontrolu kvaliteta u proizvodnji karoserija.

Obezbedite najviši kvalitet podataka

ATOS 5X daje podatke za sveobuhvatnu kontrolu proizvodnog procesa i kontrolu kvaliteta delova, bočnih panela i kompletnih karoserija. Kvalitet podataka koje generiše senzor je posebno vidljiv u oštrini detalja 3D modela i omogućava naprednu kontrolu linija, radijusa, linija spajanja i uzorka rupa.

Digitalna montaža

Pre stvarne fizičke montaže, izmereni delovi mogu se virtuelno sklopiti. Rano u postupku montaže moguća je evaluacija informacije o razmacima i preklapanju ili o funkcionalnim dimenzijama. Merne rezultata iz različitih odela, kao i one dobijene od dobavljača, može se analizirati centralno. 

Mobilna metrologija

Plastične komponente

Livenje

Automatizovana inspekcija

Kontrola lopatica

Automobilski delovi

Kontrola kompletnih karoserija

ATOS 5X u ATOS ScanBoxu 8160 - Automatsko merenje i inspekcija karoserija

Skeniranje i merenje plastičnih proizvoda

ATOS 5 sustav - mjerni rezultati - evaluacija
automatizirano 3D mjerenje karoserija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

gom_cp