Sveobuhvatna GOM programska rešenja

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo

GOM GmbH kao vodeći proizvođač optičkih mernih sistema veliku pažnju pridaje i razvoju sveobuhvatnih programskih rešenja – bilo da se radi o upravljačkim programima koji su sastavni deo GOM-ovih industrijskih mernih sistema ili o samostalnim programskim paketima koji ne zavise od izvora rezultata merenja.

Koncept softvera na bazi modula omogućava jednostavnu i direktnu nadogradnju u zavisnosti od zahteva i potreba pojedinačnog korisnika, od potreba proizvodnog procesa do zahteva kontrole kvaliteta.

Upravljački programi, koji čine celinu svakog GOM sistema, obezbeđuju stabilnu i maksimalno optimizovanu vezu sa GOM hardverom budući da obe komponente dolaze iz iste kompanije. Na taj način se pridonosi stabilnosti i pouzdanosti sistema što je oduvek bio zaštitni znak GOM-a kao proizvođača merne opreme.
Redovna ažuriranja pre svega prate zahteve i želje korisnika, ali i razvoj hardverskih i računarskih komponenata i deo su softverske podrške koja je korisnicima na raspolaganju i nakon isteka garantnog roka.

S obzirom na to da su optički merni sistemi u nekim industrijama postali de facto standard i da je tu veliku ekspanziju pratila i sve veća potreba za brzom i efikasnijom razmenom i prezentacijom informacija, GOM je tržištu predstavio samostalna programska rešenja koja su na raspolaganju svim korisnicima, bez obzira na to da li koriste njihovu ili opremu drugih proizvođača.

Korišćenjem univerzalnih formata zapisa 3D podataka, omogućena je sistemska nezavisnost, što je u transferu znanja i informacija ključan faktor.

GOM softveri i programski paketi za metrologiju: