GOM Correlate – besplatni programski paket za praćenje i procenu 3D ispitivanja

GOM Correlate Professional programski paket

GOM Correlate je besplatni program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju ispitivanja materijala i komponenata.

Korelacija digitalne slike

Korelacija digitalne slike (DIC) je optička beskontaktna metoda za merenje 3D koordinata pri evaluaciji informacija, kao što su pomaci i deformacije, sa širokim rasponom primena u istraživanjima materijala i ispitivanju komponenti. DIC omogućava analitičko ispitivanje složenog ponašanja bilo kog mernog objekta.

3D analiza pomaka i deformacija

Analiza kretanja i deformacije provodi se pomoću koncepta komponenti. Tačke  se podele u koherentne grupe i definišu kao komponente. Tada se mogu izračunati transformacije ili korekcije pomaka krutih tela za ove komponente. Za određivanje translacije i rotacije u svim smerovima može se primeniti 6DoF analiza. Polje vektora pomaka pomaže u vizuelizaciji pomaka tačaka i deformacije u vremenu.

Hronološki bazirana inspekcija

Vremenski tok integrisan u grafički interfejs podržava upravljanje višefaznim projektima, na primer u analizi deformacija. Korisnik programa može da bira između faze unutar projekta ili da prikaže isključivo relevantne/definisane faze.

Mapiranje slika

Mapiranje slika deluje kao intuitivni radni korisnički intefejs koji podržava definiciju i prikaz svih mernih rezultata. Prekrivanje 3D rezultata merenja pojedinih elemenata i potpunih površina prikazano raznim bojama pomaže boljem razumevanju ponašanja mernog objekta u odnosu na tradicionalne rezultate mernih instrumenata i mernih pretvarača prikazane tablicama i grafikonima.

I-Inspect

Dugme za I-Inspect predstavlja inteligentnu inspekciju i vodi operatera kroz postupak inspekcije. I-Inspect predlaže odgovarajuće principe merenja i kriterijume inspekcije za izabrani element. S I-Inspectom se brzo i jednostavno sprovode i složeni inspekcijski poslovi.

Prilagodljiva matematika

Većina rezultata pomaka i deformacija izračunava se pomoću unapred definisanih načela inspekcije tokom standardne evaluacije. GOM Correlate ima interfejs za posebne procene  koje omogućava sprovođenje korisnički definisanih proračuna i formula i omogućava automatsko računanje odgovarajućih rezultata.

Parametarski koncept softvera

S GOM parametarskim konceptom, svaki pojedinačni element zadržava svoju stazu u strukturi softvera. Sve radnje evaluacije i mere u potpunosti su međusobno povezane i mogu se pratiti. Pojedinačni elementi se mogu menjati i prilagoditi u svakom trenutku, a pritiskom na jedan taster automatski se ažuriraju svi povezani elementi nakon napravljene promene.

CAD unos

Osnovni CAD formati, kao što su GES, JT Open i STEP, kao i izvorni formati, kao što su CATIA, NX, Solidworks i Pro/E, mogu se uneti u GOM Correlate Professional bez ikakvih dodatnih troškova.

Besplatan softver za 2D korelaciju

GOM Correlate daje besplatnu 2D korelaciju digitalne slike koja omogućava procenu bilo koje serije digitalnih slika ili filmske datoteke. To je ekonomično rešenje za sva dvodimenzionalna ispitivanja s već postojećim kamerama koje uključuje i sve mogućnosti evaluacija i izveštavanja iz programa GOM Correlate.

Deljenje rezultata

Danas je neophodno deliti rezultate ispitivanja s kolegama i kupcima zbog prezentacije i daljih rasprava. GOM Correlate podržava razmenu rezultata pomoću mehanizma izveštavanja koji daje dokumentaciju spremnu za ispis i potpuno animirane PDF formate. Za bolje razumevanje i prezentacije rezultata, kompletne projektne datoteke mogu se deliti i gledati pomoću 3D korisničkog interfejsa besplatnog GOM Correlate programskog paketa.

Besplatan program evaluacije

Svi podaci snimljeni u programima GOM Correlate Professional i Aramis Professional grupisani su u jednu datoteku. Besplatni GOM Correlate softver omogućava pristup svim mernim rezultatima. To poboljšava interakciju službi za merenje, analizu, dizajn i razvoj jer im olakšava međusobno razmenjivanje i analiziranje mernih rezultata da bi brže donosili odluke.

Gde se koristi GOM Corellate?

Upotrebljava se kao evaluacijski program, 3D pregledač i komunikacioni alat za industrijsku primenu u:

 • autoindustriji:
  • testovi sudara
  • aerodinamika
  • testovi uticaja okoline
  • NVH testovi
 • avioindustriji:
  • testiranje konstrukcija i zamora materijala
  • ispitivanje NVH / vibracija / akustike
  • testovi udara i sudara
  • ispitivanje aerodinamike
 • biomehanici:
  • ispitivanje implantata
  • protetika i ortopedija
  • analiza gibanja
  • temeljna istraživanja
 • građevini:
  • praćenje i analiza oštećenja
  • betoniranje i zidanje
  • testovi bezbednosti
  • istraživanja materijala
 • FEM/FEA:
  • poređenje numeričkih FE simulacija s optičkim merenjima
  • optimizacija FE simulacija / komponenti
 • ispitivanju materijala:
  • ispitivanja razvlačenja
  • testovi udubljivanja
  • testovi smicanja
  • testiranje savijanja

Besplatni GOM Correlate softver služi i kao pregledač za sve GOM Correlate Professional merne rezultate, kao i za ARAMIS Professional, TRITOP Professional i PONTOS Live.

Besplatni programski paket dostupan je na engleskom, nemačkom, kineskom, francuskom, italijanskom, španskom, portugalskom i japanskom.

Moguća je nadogradnja na GOM Correlate Professional za parametarsku inspekciju, 3D korelaciju digitalne slike i prilagodljivu matematiku. Rezultati dobijeni pomoću programa GOM Correlate Professional se mogu dalje obrađivati u GOM Correlateu.

VIDEO: GOM Correlate prikaz mernog postupka

GOM Correlate besplatni programski paket

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo