Usluge 3D skeniranja

Beskontaktnim 3D skeniranjem ZEISS optičkim skenerima serije ATOS brzo i precizno beležimo trodimenzionalne oblike stvarnih objekata, nezavisno od njihovog materijala, veličine i složenosti.

Cena usluga 3D skeniranja i merenja formira se na osnovu Vašeg upita. Za više informacija javite se na:

Tel. / faks: +385 1 3496 010  ili e-adresa: digitalizacija@topomatika.rs

ATOS seriju industrijskih 3D skenera visoke rezolucije primenjujemo za trodimenzionalnu digitalizaciju širokog niza objekata kao što su delovi od lima, alati i matrice, turbinske lopatice, prototipovi, injekcijski presovani ili izliveni delovi i mnogi drugi predmeti. Prenosne, robusne ATOS sisteme koristimo i za 3D skeniranje na terenu. Tehnologija plavog svetla uske talasne dužine garantuje preciznost nezavisnu od okolnog osvetljenja.

Rezultat skeniranja je kompletna geometrija digitalizovana u formi gustog oblaka tačaka ili poligonizovane STL mreže koja precizno opisuje geometriju površine skeniranog objekta. Detaljan oblik objekata ostaje pohranjen u računaru, dok mnogobrojne funkcije ZEISS programskih paketa olakšavaju primenu u nizu različitih područja industrije, dizajna, umetnosti, kulture, nauke, edukacije…

3D skeniranje je brzo, precizno i ekonomično rešenje za, na primer:

  • kontrolu kvaliteta
  • obrnuti inženjering
  • brzu izradu prototipova
  • CNC obradu
  • digitalno modelovanje
  • 3D štampanje
  • 3D vizuelizaciju i arhiviranje
Mjerni laboratorij TOPOMATIKA d.o.o. - virtualna šetnja

Zatražite uslugu ili informacije, pošaljite nam upit ili svoj komentar!