3D štampanje

Nova industrijska grana, 3D štampanje, odnosno direktna digitalna proizvodnja, omogućava brzu izradu prototipova, kao i proizvodnju zamenskih delova ili malih serija krajnjih proizvoda.

Termin brza izrada prototipova (Rapid prototyping) označava tehnologije kojima je moguće direktno iz digitalne reprezentacije nekog objekta ili modela napravljenog u CAD-u (Computer Aided Design) kreirati njegovu fizičku reprezentaciju: potpuno funkcionalan i kompleksan radni prototip. Te tehnologije uključuju više različitih metoda izrade modela po principu da „grade” model za razliku od CAM tehnologija koje geometriju dobijaju uklanjanjem materijala.

Na osnovu vaše CAD geometrije i namene vašeg modela, predložićemo vam optimalnu tehnologiju za brzu izradu prototipa, odnosno 3D štampanje. Možemo Vam ponuditi sledeće tehnologije za 3D ispis:

  • FDM tehnologija
  • Polyjet tehnologija
  • SLS tehnologija
  • SL/SLA tehnologija
  • LOM tehnologija
  • DMLS tehnologija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!