Usluge analize pomaka i deformacija

Cenu usluga formiramo na osnovu Vašeg upita. Pogledajte koje informacije su nam potrebne ili se javite na:

Tel / fax: +385 1 3496 010  ili e-adresa: deformacije@topomatika.rs

Poznavanje ponašanja objekata pod uticajem opterećenja nužno je za razvoj novih proizvoda ili analizu postojećeg stanja. Uobičajena su merenja polja deformacija mašinskih delova u svrhu procene njihove čvrstoće. Analizom uzoraka u kidalicama određujemo  mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija, čije poznavanje je vrlo važno.

U procesu obrade značajno se menjaju oblik i svojstva materijala – karakteristične su toplotne deformacije kod zavarivanja ili stanjivanje i pucanje limova kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulacije različitih procesa, pri čemu je njihova eksperimentalna verifikacija vrlo važna.

U rešavanju tih zadataka na raspolaganju nam je niz vrhunskih proizvoda, mernih sistema i programskih paketa:

  • TRITOP je posebno pogodan za precizno merenje deformacija velikih konstrukcija
  • ARAMIS je namenjen detaljnoj analizi polja pomaka i raspodele deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije) ili određivanju mehaničkih svojstava materijala
  • ARGUS je sistem za analizu obrade limova savijanjem koji služi za kontrolu procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mesta
  • GOM Correlate je program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju 3D ispitivanja materijala i komponenti.

Zatražite informacije ili uslugu merenja, pošaljite nam upit ili svoj komentar!