Servis i održavanje

Pružamo podršku i održavanje GOM 3D mernih sistema.

Pomoć na daljinu

Podrška na daljinu putem telefona ili putem interneta:

 • Direktna podrška
 • Detekcija grešaka
 • Baza rešenja problema

Tehnička podrška

Stručnjaci telefonski pomažu korisnicima u svim tehničkim pitanjima o hardveru i softveru. Rešavaju sve nedoumice korisnika i daju sva potrebna objašnjenja. Na taj način su garantovani bezbednost i rad sistema.

E-Support

Bez obzira na radno vreme uvek možete preuzeti softvere u „GOM Service Area”. Uz bazu podataka o rešenjima, možete pristupiti i svim uputstvima i priručnicima. GOM Forum omogućava razmenu informacija s drugim korisnicima.

Servis

Održavanje i popravka na licu mesta.

 • Metrološka provera
 • Preventivno održavanje
 • Popravka

GOM Care – Usluga održavanja

Usluga održavanja može se naručiti direktno ili biti uključena u ugovoru GOM Care Protect Plus u definisanim vremenskim intervalima. GOM-ovi stručnjaci održavaju sve komponente i preventivno zamenjuju tipične potrošne delove da bi povećali pouzdanost sistema.

GOM Care – Usluga verifikacije

Standardizovanim procedurama proverava se tačnost mernog sistema pomoću standardizovanih artefakata. Test je dostupan u dva standarda:

 • GOM Care Verification Service 2634 – Ispitivanje prema VDI 2634 Dio 3: 2008
 • GOM Care Verification Service 10360 – Ispitivanje prema ISO 10360

GOM Care – Usluga popravke

Ako pomoć na daljinu nije dovoljna, popravka koji stručnjak obavlja na licu mesta jedino je razumno rešenje.

Ugovorni planovi

Ugovori o podršci i uslugama:

 • Plan održavanja
 • Ažuriranje softvera i softverska podrška
 • Brže vreme reakcije

Softversko pokrivanje

Zagarantovan trajni pristup aktuelnom softveru sustava i besplatna upotreba „GOM Service Area”. Kontaktiranje s tehničkom podrškom u svakom trenutku.

Hardversko pokrivanje

U slučaju kvara, osiguranje od neočekivanih troškova zamene delova hardvera. Ako je potrebno, neispravni delovi mernog sistema zamenjuju se besplatno.

GOM Care Protect Plus

GOM Care Protect Plus je ugovor o održavanju koji traje više godina i ima definisane vremenske intervale održavanja. GOM-ovi servisni stručnjaci održavaju sve komponente i preventivno zamenjuju tipične potrošne delove da bi povećali pouzdanost sistema.

Ako merni sistem zahteva popravku, GOM Care Protect Plus obezbeđuje još brže vreme reakcije GOM-ovog servisnog stručnjaka, uključujući i potrebne delove.

Zatražite informacije ili uslugu:

info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010

GOM podrška
GOM podrška - servis i održavanje

Zatražite uslugu ili informacije, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo