Analiza ponašanja spoja sa nitnama pod opterećenjem

 

Jednostavnim testom razvlačenja kod dva aluminijska lima spojena pomoću tri reda nitni isproban je novi sistem ARAMIS u Laboratoriji za testiranje tehnologije Airbus, Bremen.

Na mernom objektu prvo je pažljivim prskanjem aerosol spreja mat akrilne crne boje stvoren tanki sloj visokokontrastnog rastera. Nakon toga, uzorak je instaliran u kidalicu, a 3D sistem ARAMIS je kalibrisan i postavljen ispred uzorka. Tokom testa razvlačenja kamere su pratile i snimale 3D pomake područja spojenog nitnama i odgovarajuće sile rastezanja, u redovnim vremenskim intervalima. Očitana je i zabeležena primenjena sila razvlačenja. Svakom snimljenom paru slika pridružena je vrednost stvarne sile. Ponašanje uzorka za vreme testa zatim je ocenjeno i prikazano u grafičkom obliku. Deformacija uzorka vidljiva je u seriji snimljenih fotografija, a za detaljne rezultate koristi se grafički prikaz izmerenih deformacija.

Podaci o deformacijama omogućavaju lakše razumevanje ponašanja uzorka pod opterećenjem.

Ovaj test je postavljen zbog instaliranja i testiranja novog sistema ARAMIS. Postavke merenja, kao i obrada podataka mogle bi da budu optimizovane, mada i ovako je ovaj test pokazao da se već s minimalnim pripremom može u kratkom roku obaviti prihvatljivo merenje i vizualizacija ponašanja i karakteristika stvarnog testa pod opterećenjem.

Zahvaljujemo GOM mbH i AIRBUS Bremen, Testing Technology na ovom primeru.

zakovičasti spoj - mjerenje deformacija