3D programski paketi i haptički uređaji

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

3D System Authorized Partner logo
Alibre Design

Programski paketi za digitalnu konstrukciju i rekonstrukciju geometrije kompleksnih objekata  predstavljaju temelj za novi nivo korišćenja 3D digitalne realnosti, dizajna s taktilnim doživljajem i alata za verifikaciju proizvoda.

Novi GEOMAGIC programski paketi za CAD dizajn, obrnuti inženjering ( Reverse Engineering, RE), „Scan-to-CAD” i 3D modelovanje omogućavaju veću produktivnost i bolju efikasnost u svakom proizvodnom procesu.

3D obrada i obrnuti inženjering

Skup alata za 3D skeniranje, obradu skeniranih podataka i obrnuti inženjering omogućava jednostavnu i preciznu digitalizaciju objekata iz realnog sveta. Geomagic nudi brz uvoz podataka u nativnim i standardnim MCAD formatima, njihovo poređenje sa stvarnim pozicijama realnih komada, kao i virtuelnu rekonstrukciju do stvarnih CAD modela.

Geomagic Design X i Wrap su vodeći alati za obrnuti inženjering i obradu skeniranih podataka koji omogućuju brzu i preciznu interpolaciju ulaznih podataka. Podržani su sledeći nativni formati MCAD alata: Solidworks, Autodesk Inventor, Catia i Creo, a osim navedenih možete koristiti i sve druge standardizovane 3D formate kao što su STL, OBJ, WRL, 3DS, STP, IGES,…

Integrisane su brojne funkcije koje pomažu kod otkrivanja grešaka nastalih konstruisanjem, modelovanjem i skeniranjem čime se obezbeđuje tehnička izvodljivosti (mogućnost proizvodnje) konstruisanog modela.

Programski paketi za obrnuti inženjering i obradu skeniranih podataka

CAD dizajn i 3D modelovanje

Geomagic i Alibre rešenja za 3D dizajn, modelovanje i obradu skeniranih podataka potpuno se prilagođavaju potrebama i izazovima novih dizajnerskih i proizvodnih procesa i obezbeđuje visok nivo interoperabilnosti. Svako Geomagic rešenje podržava niz digitalnih radnih procesa koji maksimalno iskorišćavaju integrisane 2D i 3D alate i funkcije čime se obezbeđuje brzina i efikasnost rada i dizajnerskog postupka.

Ova rešenja omogućavaju 3D i 2D konstrukciju stvarnih CAD formi, jednostavno stvaranje više iteracija dizajna, kao i obradu 3D skeniranih podataka za potrebe analize, proizvodnje, izrade prototipa i sl. Modelovanje složenih organskih formi brže je i jednostavnije nego s tradicionalnim CAD alatima.

Geomagic  nudi mogućnost korišćenja modernih alata i uređaja koji olakšavaju proces 3D dizajna i konstruisanja. Ovo je posebno izraženo kod obrade slobodnih površina gde su iskorišćene sve mogućnosti haptičkih uređaja – jedinstvenog spoja 3D interfejsa sa stvarnom taktilnom povratnom spregom, povratnom silom između korisnika i virtuelnog objekta.

Programski paketi za CAD dizajn i 3D modelovanje:

Haptički uređaji

GEOMAGIC haptički uređaji dodali su osećaj dodira u digitalni svet. 3D haptički sistemi omogućavaju pravu trodimenzionalnu navigaciju i pružaju osećaj povratne sile, integrišući na taj način osećaj dodira u sisteme Geomagic® Freeform® i Geomagic® Sculpt® za 3D modelovanje, kao i za komercijalne aplikacije i istraživanja.

3D haptičke sisteme koriste sve industrije u kojima je potrebno precizno trodimenzionalno dizajniranje, jer osećaj dodira omogućava bržu i precizniju izradu dizajna.

GEOMAGIC haptički uređaji:

Programski paketi za CAD i 3D modelovanje, za RE i 3D obradu skeniranih podataka, haptički uređaji: