Obrnuti inženjering

Obrnuti inženjering (engl. reverse engineering) je proces otkrivanja tehnoloških principa nekog proizvoda, objekta ili sistema kroz analizu njegove strukture, funkcije i rada. Ovaj proces služi za bolje razumevanje objekta zbog njegovog održavanja odnosno dizajniranja novog uređaja iste funkcije, ali bez kopiranja originalnih delova.

Razvojem kompjuterski potpomognutog dizajna (CAD), obrnuti inženjering postao je prihvatljiva metoda za izradu 3D virtuelnih modela postojećih fizičkih objekata za dalje korišćenje u 3D CAD, CAM CAE i ostalim programskim paketima.

Proces obrnutog inženjeringa uključuje merenje oblika objekta kao i rekonstrukciju njegovog 3D modela. Fizički objekt meri se pomoću 3D sistema za digitalizaciju ATOS. Dobijeni podaci se zatim obrađuju da bi se dobila detaljna poligonizovana mreža koja detaljno opisuje digitalizovani objekat. Daljom obradom ovih podataka u GEOMAGIC programskim paketima za rekonstrukciju CAD modela dobijaju se površinski (NURBS) odnosno volumenski modeli (STEP, IGES).

Jedno od pitanja koje treba postaviti pre početka rekonstrukcije CAD modela objekta je da li je potrebno dobiti model koji u potpunosti opisuje fizički objekt ili CAD model koji će reflektovati originalnu zamisao njegovog dizajnera.

rekonstrukcija gajete | Topomatika

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!