Specijalna kidalica za ispitivanje limova u Audiju

Kompanija Audi GmbH u Ingolštatu je nabavila specijalnu Hegewald & Peschke kidalicu za Draw-Bead testove. Kidalica služi za određivanje svojstava abrazije i trenja na duboko vučenim limovima da bi se obezbedili optimalni procesi dubokog vučenja lima u proizvodnji automobila.

Zbog ove namene  kidalica  ima dve kontrolisane ose: vertikalno postavljena os za povlačenje koja vuče uzorak kroz čeljusti i horizontalna osa za stezanje koja drži uzorak u donjem delu steznog uređaja. Koristi se sila pritiska do 50 kN i brzina povlačenja do 150 mm/s.

Stezne čeljusti su opremljene valjcima za sprečavanje krivljenja uzoraka, na primer tokom ispitivanja sila trenja. Dva termopara snimaju temperaturu čeljusti. Zahvaljujući tim dodacima može se izvoditi više vrsta ispitivanja koja operater može slobodno konfigurisati.

Radna komora zatvorena je sa svih strana i obezbeđena sigurnosnim vratima s elektronskim zaključavanjem. Uređaj radi samo kad su sigurnosna vrata zatvorena.

Kidalica za ispitivanje limova u automobilskoj industriji