GEDIA – kontrola kvaliteta u proizvodnji delova za autoindustriju

Proizvođač auto delova GEDIA ima novi pristup kontroli kvaliteta: zamenjuje konvencionalne taktilne merne uređaje optičkim 3D digitalizatorima. Optički merni sistemi smanjuju troškove i vreme potrebno za merenja pa je proizvodnja konkurentnija i fleksibilnija.

GEDIA Gebruder Dingerkus GmbH razvija i proizvodi konstrukcijske delove i sklopove za proizvodnju automobilskih karoserija. Novi pristup kontroli kvaliteta je važan korak u postizanju GEDIA-inog cilja – biti vodeći u branši po proizvodnim tehnologijama. Prelaz s tradicionalnih taktilnih sistema na optička 3D merenja odvija se u svim GEDIA proizvodnim pogonima i postrojenjima širom sveta.

Brzim merenjem preciznih i potpunih 3D mernih podataka, visokorezolucijski optički 3D digitalizator ATOS ispunio je zahteve kompanije. Za različite veličine i karakteristike površina komponenti koje GEDIA proizvodi, čak i za kompleksne merne zadatke, odabrani 3D optički merni sistem nudi:

  • precizne 3D koordinate s mernim rezultatima visokog kvaliteta
  • parametarsku kontrolu kvaliteta i sledive rezultate merenja
  • odstupanje stvarne geometrije od CAD-a ili od drugih istovrsnih proizvoda
  • analize prema 2D crtežima
  • kontrola preseka, tolerancije oblika i položaja i statistička analiza trendova
  • potpuni, jasni merni izveštaji

Da bi proces merenja postao još fleksibilniji i efikasniji u smislu vremena i troškova, GEDIA je uvela i automatizovano mobilno optičko merenje: automatizovanu mernu ćeliju ATOS ScanBox. Merenja i kontrola procesa ATOS ScanBoxom su standardizovana i mogu se primeniti na različitim lokacijama. Kao rezultat, celokupni proces kontrole kvaliteta postaje slediv i transparentan.