Kombinovanje CAD/CAM, simulacije i optičke metrologije za bržu validaciju alata

Razvoj alata za preciznu izradu kompleksnih delova od lima uključivao je dugotrajne postupke pokušaja i grešaka. Bernecker Grupa pronašla je rešenje problema kombinacijom CAD/CAM sistema sa softverom za simulaciju i GOM optičkom metrologijom. Time su značajno smanjili broj iteracija dorade alata, štedeći vreme i novac.

Bernecker Grupa iz južne Nemačke razvija i proizvodi duboko izvučene i savijene delove, ravne i zakrivljene cevi, profile, plastične delove iz kalupa i potpuno montirane podsklopove izrađene od različitih materijala ili kombinacija materijala. Proizvode i sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) za nekoliko evropskih proizvođača automobila.

EGR se sastoji od nekoliko profila limova nerđajućeg čelika. Naručioci zahtevaju da se tokom deformisanja lima ne prelazi definisani procenat smanjenja debljine. Uzeti u obzir ovaj procenat kod konstruisanja alata i proveriti ga na proizvedenom delu predstavlja pravi izazov za proizvođače alata. Da bi obezbedio proizvodnju delova od lima koji zadovoljavaju specifikacije, Bernecker je izradio integrisano rešenje koje uključuje konstruisanje, simulaciju i merenje, tj. petlju procesa koja se završava brzim 3D optičkim merenjem visoke rezolucije pomoću ATOS sistema.